מדינת ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה- FATF, כח משימה בינ"ל המעצב את המדיניות העולמית בתחום הלבנת ההון ומימון טרור

 
|21/02/2016 |

מליאת ארגון ה-FATF, כח משימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, החליטה פה אחד בתאריך 19.2.16 על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016. ההחלטה מהווה הישג חשוב ביותר למדינה, שכן המדובר בצעד המשמעותי והמכריע בהליך צירוף ישראל לארגון היוקרתי

מליאת ארגון ה-FATF, כח משימה המוביל את המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, החליטה פה אחד בתאריך 19.2.16 על צירופה של מדינת ישראל לארגון במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016. ההחלטה מהווה הישג חשוב ביותר למדינה, שכן המדובר בצעד המשמעותי והמכריע בהליך צירוף ישראל לארגון היוקרתי. ההליך מהווה יעד לאומי מהמעלה הראשונה, שכן מדובר בארגון הקובע את הכללים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק לראשונה בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום. עוד תסייע ההצטרפות לכלכלה ולסקטור העסקי בישראל, כשתעניק למדינה מעין תו תקן המשדר חוסן פיננסי ואטרקטיביות להשקעות, וכן תשפר את שיתופי הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור העזרה המשפטית.

בדיון שהתקיים במליאת הארגון צוינה לשבח מחויבותה העמוקה של ישראל למאבק בהלבנת הון במימון טרור, פעילותה בתחום וכן תרומתה הרבה במישור הבינלאומי במסגרת חברותה בגופים בינ"ל בתחום, כארגון מאניבל במועצת אירופה וארגון האגמונט. נציגי המשלחת שביקרה בישראל בנובמבר 2015 ציינו בפני המליאה את התרשמותם החיובית מדברי שרת המשפטים במפגשה עמם, לפיהם ישראל רואה חשיבות לפעילות בתחום מתוך הבנה שהדבר הכרחי לשם חוסנה ובטחונה הפנימי של המדינה. לצד השבחים, הארגון הבהיר כי על מנת להתקבל כחברה מן המניין בארגון, על מדינת ישראל לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה, וכי לשם כך יהיה עליה לפעול בהקדם לתיקון ליקויים מהותיים במשטר, דוגמת הוספת עבירות מס כעבירות מקור, תיקון פערים בכללי זיהוי והכרת לקוח המבוצעים על ידי המוסדות הפיננסיים, הוספת סקטורים נוספים תחת המשטר (שירותי נאמנויות, מתווכי נדל"ן, סוחרים בזהב) ועוד. בסיום הדיון החליטה המליאה פה אחד לקבל את ישראל לארגון.

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר ייצגה את ישראל בדיון, הודתה למליאה על החלטתה לצרף את ישראל לארגון, וציינה כי ישראל תעשה כל שביכולתה על מנת לשאת תרומה משמעותית לפעילות הארגון, לרבות בתחום המאבק במימון טרור אשר נמצא כיום בליבת פעילות הארגון, וזאת לאור נסיונה הייחודי של המדינה בתחום. 

ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) הוא כח משימה בינלאומי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה- G7.  הארגון פועל לקידום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור הן ברמה המדינתית והן ברמה הבינלאומית, זאת, בין היתר, באמצעות קביעתם של כללים מחייבים הקובעים כיצד על מדינות לפעול על מנת למגר פעילות של הלבנת הון ומימון טרור המבוצעת בשטחן. מדינות שאינן עומדות בסטנדרטים נכללות ב"רשימה השחורה". בארגון חברות 34 מדינות ו-2 ארגונים אזוריים. 
 
יוזכר, כי מאז 2012 מנהלת ישראל הליך דיפלומטי ומקצועי מורכב במטרה להצטרף לארגון, ביוזמת ובהובלת פול לנדס, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון דאז, ובהמשך על ידי ד"ר ווגמן-רטנר, בשיתוף פעולה הדוק עם משרד החוץ ומשרד האוצר. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד חריג, לאפשר צירוף מספר מצומצם של מדינות לשורותיו, ולאחר סינון קפדני הסכים לבחון את מועמדותה של ישראל. במסגרת התהליך נערך בחודש נובמבר 2015 ביקור בישראל של משלחת בכירי הארגון, ובכלל זאת נשיא ומזכיר הארגון. המשלחת נפגשה עם היועץ המשפטי לממשלה, נגידת בנק ישראל, ראש רשות המסים, ראש הרשות לניירות ערך, המפקחת על הבנקים, פרקליט המדינה, מנכ"לי משרד המשפטים, האוצר, בטחון פנים, סמנכ"ל משרד החוץ, ראש לה"ב 433, גופי בטחון, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ובכירים נוספים.

שרת המשפטים, הגב' איילת שקד, מסרה: "אני מברכת על ההחלטה לצרף את ישראל לשורותיו של ארגון ה-FATF. ההחלטה משקפת את העובדה שמדינת ישראל ניצבת היום בחוד החנית של המדינות המחויבות למאבק הגלובלי בהלבנת ההון ומימון הטרור, ומהווה מקור ידע ומומחיות מוביל. שילובנו לצד המדינות החברות בארגון, קבוצה מצומצמת של מדינות בעלות השפעה מכרעת בתחום, תאפשר לישראל לקחת חלק מהותי בעיצוב המדיניות העולמית ובקביעת הכללים החלים על כל מדינות העולם. ישראל תמשיך בשיתוף הפעולה הפורה עם הגופים הבינלאומיים העוסקים במאבק בתופעות אלה וכן תמשיך בחיזוק המסגרת החקיקתית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, וזאת על מנת לשפר את התמודדותה של ישראל עם איומי פשיעה והטרור מולם היא ניצבת. אני מברכת את כל הגורמים שהיו שותפים למהלך, ובייחוד את פול לנדס, ראש הרשות היוצא, ושלומית ווגמן, ראש הרשות הנוכחית, אשר יזמו והובילו את הליך ההצטרפות."

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור מסרה: "שמחתי להיווכח שביקורה של המשלחת מטעם ארגון ה-FATF בישראל נשא פרי והוביל להחלטה על צירופה של ישראל לארגון כמשקיפה. צירוף ישראל הוא תוצאה של תהליך ארוך שהוביל משרד המשפטים, באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. זהו צעד משמעותי בכיוון אליו חותרת מדינת ישראל- ביסוס ממשקי למידה והשפעה במישור הבינ"ל בתחום הלבנת ההון והמאבק במימון הטרור."

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר מסרה: "ההחלטה על קבלתה של ישראל לארגון ה-FATF, שהינו הארגון החשוב, היוקרתי והמשפיע בתחום, משקפת את תרומתה וחיוניותה של ישראל למאבק הגלובלי בהלבנת הון ומימון טרור ועל המוניטין של ישראל כמדינה מובילה ובעלת מומחיות בתחום. החלטה זו מעידה על המאמצים הרבים שנעשו ע"י מכלול הגורמים בישראל – גופי האכיפה, הרגולטורים הפיננסיים, משרד המשפטים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על מנת לחזק את משטר איסור הלבנת ההון בישראל ולהתאימו להמלצות ולכללים הבינלאומיים. יחד עם זאת, על מדינת ישראל לפעול ולתקן במהירות את הליקויים שנותרו במשטר, על מנת לעמוד בהצלחה בביקורת הבינלאומית, כתנאי להשלמת הצטרפותה המלאה לארגון, לרבות הוספת עבירות מס חמורות כעבירות מקור, שיפור כללי זיהוי והכרת לקוח במוסדות הפיננסיים, והכללת סקטורים נוספים תחת המשטר - דוגמת נאמנויות, מתווכי נדל"ן, וסוחרים במתכות יקרות."