ועדת חוקה, חוק ומשפט אשרה את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 לקריאה שנייה ושלישית

 
​ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 22.01.18 את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 (להלן: "התיקון לחוק"). מטרת התיקון לחוק היא לייעל את הליך ההכרזות על  ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור, שפרסם ארגון ה- FATF.​

​ועדת חוקה, חוק ומשפט אשרה את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 לקריאה שנייה ושלישית
ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה ביום 22.01.18 את הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 2) (הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל), התשע"ח-2017 (להלן: "התיקון לחוק"). מטרת התיקון לחוק היא לייעל את הליך ההכרזות על  ארגוני טרור ופעילי טרור זרים בישראל על מנת להתאימו לדרישות הבינלאומיות בתחום המאבק במימון טרור, שפרסם ארגון ה- FATF.
בתיקון לחוק הוצע להעביר את סמכות ההכרזה מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לשר הביטחון, בדומה להכרזות על ארגוני טרור בישראל המבוצעות מכוח חוק המאבק בטרור. בנוסף, התיקון מאפשר אימוץ אוטומטי ומידי, לתקופה מוגבלת, של ההכרזות על ארגוני ופעילי טרור של מועצת הביטחון של האו"ם. משך ההכרזה הזמנית למשך תקופה מוגבלת של עד שלושה חודשים, עם אפשרות להאריך את התקופה בעוד שלושה חודשים כאשר מדובר בארגון טרור ושלושים ימים בלבד כאשר מדובר בפעיל טרור. בתקופה זו תיערך, לגבי ארגון טרור, הבדיקה האם יש היתכנות להכריז עליו כארגון טרור ישראלי, ולגבי פעיל טרור יחיד תבוצע בדיקה על מנת לוודא שלא מדובר באזרח או תושב ישראלי, שכן חוק זה מאפשר הכרזה רק על פעילי טרור זרים.
האימוץ המידי הזמני של ההכרזה בישראל יאפשר למוסדות הפיננסיים לפעול באופן מידי להקפאת כספים ופעולות פיננסיות בחשבונותיהם של גורמים מוכרזים, כפי שנדרש בסטנדרים הבינלאומיים.


לעיון בהצעת החוק