ביקורת בינלאומית חריפה על מדינת ישראל בנוגע לאי יישום הוראות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לגבי נותני שירותי מטבע, עורכי דין ויהלומנים

 
|22/12/2013 |

ביקורת בינלאומית חריפה על מדינת ישראל בנוגע לאי יישום הוראות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור לגבי נותני שירותי מטבע, עורכי דין ויהלומנים


ביום 12.12.13 אומץ דו"ח הביקורת על מדינת ישראל בארגון Moneyval של מועצת אירופה הבודק את עמידתה של מדינת ישראל בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
 

דו"ח זה בדק, בין היתר, את פעילות רשויות המדינה בתחום המודיעין, חקירות, רגולציה, תביעה, חילוט ושיתוף פעולה בינלאומי.

 

המשלחת לארגון Moneyval כללה נציגים מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, בנק ישראל ורשות ניירות ערך.

 

מדינת ישראל זכתה לשבחים רבים בזכות שיפור וייעול פעולות האכיפה והרגולציה בתחום. בין השאר, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור צוינה לשבח על יישום מלא של הדרישות הבינלאומיות בתחומי פעילותה.

 

בצד השבחים, כאמור, נמתחה על מדינת ישראל ביקורת חריפה על כך שהיא המדינה היחידה בארגון שטרם החילה חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים ובהם עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וכן על סקטור היהלומים המהווה לדברי מומחי הארגון ענף יצוא משמעותי בישראל ובעל מקדם סיכון גבוה להלבנת הון.

 

כמו כן, נמתחה על מדינת ישראל ביקורת חריפה על כך שעל אף שסקטור נותני שירותי מטבע מהווה סיכון גבוה ביותר להלבנת הון ומימון טרור, הדרישות הבינלאומיות אינן מיושמות ואינן נאכפות, ובייחוד נמתחה ביקורת על התארכות בלתי סבירה של הליך אישור הצו שהוצא על ידי משרד האוצר בנושא בוועדת החוקה של הכנסת.

 

בשל כך הורה הארגון באופן חריג לישראל לשוב ולדווח בתוך 12 חודשים על התקדמות החקיקה בשני תחומים אלה.

 

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, אשר שימש כראש המשלחת של מדינת ישראל לארגון הביע סיפוק מאימוץ הדו"ח אשר משקף שיפור ניכר במאבק בהלבנת הון ומימון טרור וכן מצביע על הישגים מרשימים של המדינה בתחום. יחד עם זאת, ראש הרשות הביע דאגה עמוקה מההשלכות הבינלאומיות האפשריות במידה ומדינת ישראל לא תפעל לקידום משמעותי של הליכי החקיקה לגבי נותני שירותי מטבע וגופים לא פיננסיים, כאמור לעיל.

 

 
 
 
 
 
גרסת הדפסה
פייסבוקטוויטר