הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה דו"ח שנתי לשנת 2015

 
|27/07/2016 |

הדו"ח מתייחס להתפתחויות המשמעותיות שאירעו בשנת 2015 בתחום איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, בראשן קידום ההליך לצירוף ישראל כמדינה משקיפה בארגון ה- FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק בתחום. בנוסף סוקר הדו"ח את הפעולות לקידום הצעת החוק הקובעת כי עבירות מס חמורות תהיינה עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. החקיקה, שאושרה בתחילת 2016, נדרשת לשם עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים בתחום, כחלק מהמאבק בהון השחור וצמצום העלמת הכנסות בידי עברייני מס. כמו כן, הדו"ח מתייחס לכניסתן לתוקף של החובות החלות על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים והקמת יחידות הפיקוח, וסוקר את הצעות החוק הרבות אשר לקידומן שותפה הרשות, כהצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים, הצעת חוק המאבק בטרור, ועוד. כמו כן, הדו"ח סוקר התפתחויות בתחום מימון הטרור, ובפרט אפיקי מימון נפוצים בפעילות ארגוני טרור דוגמת דעא"ש, אשר כוללים גיוס כספים באמצעים שונים כרשתות החברתיות, תחת מסווה של אגודות צדקה לגיטימיות או לפעילויות הומניטריות ועוד.

​הדו"ח מציג תמונת מצב של הפשיעה הכלכלית בישראל לשנת 2015 כפי שזו משתקפת בעבודת הרשות ומציג נתונים סטטיסטים רבים ומגוונים, למשל:
 
  • תחומי הפעילות העבריינית המובילים הנקשרים לביצוע עבירות הלבנת הון או מימון טרור אשר זוהו על ידי הרשות בשנת 2015 והופצו לגופי האכיפה הינם: שוחד ושחיתות (21%), ארגוני פשיעה (18%), זיוף ומרמה (17%), מימון טרור (10%), הימורים (7%) חשבוניות פיקטיביות (6%), סחר בסמים (5%) ועוד.
  • דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2015 אותם זיהתה הרשות היו שימוש במזומן (16%), העברות בינ"ל (12%), פעילות באמצעות בנותני שירות מטבע (10%), חברות ואנשי קש (9%), נדל"ן (6%) ועוד. בהקשר זה יצוין כי  תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס הנמצא בעלייה, אשר הרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון. על כן, הקדישה הרשות בשנה החולפת משאבים ותשומת לב מיוחדת במיפוי סיכונים מרכזיים בתחום ואיתור נכסי נדל"ן ששימשו לצורכי הלבנת הון.
  • נמשכת מגמת העלייה בדיווחים המתקבלים לרשות מגורמים פיננסיים. מספר הדיווחים הבלתי רגילים (המדווחים על פעילות שבראיית המוסד הפיננסי, בהתבסס על היכרותו עם הלקוח ופעילותו היא אינה רגילה)  עמד השנה על למעלה מ-73,800 דיווחים בלתי רגילים. מספר דווחים זה מהווה גידול של כ- 22% יחסית לשנת 2014.
  • כ-78% מהדיווחים הבלתי רגילים מקורם מהמערכת הבנקאית, כאשר סומנה עלייה בדיווחים מסקטור נותני שירותי המטבע, המהווים כ- 6.8% מכלל הדיווחים הבלתי רגילים לשנת 2015. בדומה לשנים קודמות, יתרת הדיווחים הבלתי רגילים מתקבלים בעיקר מחברות וסוכני הביטוח (6.2%), חברות כרטיסי האשראי (4.2%) ובנק הדואר (2.8%).
  • עוד בולט הגידול שחל בדיווחים על העברת כספים במעברי הגבול, אשר כוללים מעל ל- 12,500 דיווחים ומהווים עלייה של 33% ביחס לשנת 2014.
     
בנוסף סוקר דו"ח הרשות את שיתופי הפעולה של הרשות עם רשויות האכיפה בישראל ומעורבת הרשות במספר פרשיות מרכזיות של כוחות המשימה, במגוון רחב של תחומים, לרבות מאבק בארגוני פשיעה, מלביני הון מקצועיים, שחיתות שלטונית, הימורים, הברחות, פעילות פלילית בחברה ממשלתית ועוד. לצד אלה, מציג הדו"ח פרויקטים מורכבים אותם מובילה הרשות, ביניהם פרויקט הערכת הסיכונים הלאומי, אשר נועד למפות, להעריך ולהתמודד עם הסיכונים בפניהם ניצבת מדינת ישראל בתחום הלבנת הון ומימון הטרור.
 
דו"ח הרשות סוקר גם התפתחויות הנמצאות במוקד ההתעניינות העולמית - מימון טרור, ובפרט אפיקי מימון נפוצים בפעילות ארגוני טרור דוגמת דעא"ש, אשר כוללים גיוס כספים באמצעות הרשתות החברתיות במסווה של אגודות צדקה לגיטימיות או לפעילויות הומניטריות, אמצעי תשלום חדשים דוגמת הביטקוין, שירותי תשלום מבוססי אינטרנט, נותני שירותי מטבע ועוד, לצד ניצול משאבי טבע ושדות נפט, גביית מיסים מן האוכלוסייה המקומית, שוד וביזת עתיקות ועוד.
 
שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "מיום כניסתי לתפקיד הצבתי כיעד עליון את הלחימה בטרור בכל הכלים העומדים לרשותי. בשנים האחרונות הפכה ההתמקדות במממני הטרור, תוך שימוש בשיטות שפותחו למאבק בארגוני הפשיעה ובהלבנת ההון, לכלי מרכזי במאבק בטרור. מדינות שונות בעולם מכירות בכך שכחלק מהמאבק יש להרחיב את המעגל ולאתר גם את מקורות המימון והתשתית התומכת. אני מברכת את הרשות לאיסור הלבנת הון, הפועלת במרץ לגיבוש המשטר בישראל וכן פועלת בזירה הבינ"ל, ומובילה את ישראל להישגים רבים בתחום, כמשתקף בדו"ח השנתי. בימים אלו בהם הטרור מכה ברחבי העולם, ישראל זוכה להישגים משמעותיים והערכה במסגרת המאבק, ומהווה מקור מידע וסיוע אמין ומוביל למדינות העולם."
 
מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "הרשות לאיסור הלבנת הון היא גורם מרכזי במסגרת המאבק בפשיעה החמורה, בהלבנת ההון ובמימון הטרור. בעידן של אכיפה משולבת ושימוש בכלים כלכליים, פעילותה של הרשות, כפי שעולה מעיון בדו"ח, מחזקת ומעשירה את פעילות גורמי האכיפה. הנתונים המוצגים בדו"ח מלמדים על היקף פעילות מרשים ומעידים כי הרשות מתמודדת בהצלחה מול אתגרים רבים וממצבת את מדינת ישראל כמדינה מובילה בתחום." 
 
 
ראש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "הרשות ממשיכה בתנופת עשיה מתמדת במאבק בהלבנת הון ובמימון הטרור. בשנה החולפת רשמה ישראל הישג משמעותי בתחום, לאור החלטת ארגון ה-FATF על צירופה כמדינה משקיפה, לאחר מספר שנים של הליך דיפלומטי מורכב בהובלת הרשות. ההחלטה מהווה יעד לאומי מן המעלה הראשונה שיעניק בעתיד לישראל אפשרות להשתתף בקביעת הכללים המחייבים את כלל מדינות העולם בתחום. לצד זאת פועלת הרשות במרץ במגוון תחומים, מסייעת לגופי האכיפה והביטחון בחקירה ומניעה של עבירות הלבנת הון ומימון טרור תוך שימוש במידע ייחודי לרשות, מקדמת שינוי והטמעת המשטר בישראל ובכלל זאת הטמעת תיקוני חקיקה נדרשים, מובילה פרויקטים מורכבים ועוד. הרשות פועלת בשילוב ידיים עם גופי האכיפה והבטחון, רשויות מקבילות בחו"ל ועם הסקטור הפרטי לשם יצירת מאבק כולל ומשולב כנגד מלביני ההון ומממני הטרור ברחבי העולם".
 
לצפיה בדו"ח השנתי לחץ כאן