תזכירי חוק והצעות חקיקה

 
תיקוני החקיקה נועדו לייעל את יישומו של החוק ולהתאים את המשטר בישראל לדרישות הבינלאומיות העדכניות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

  • במהלך יישומה של החקיקה בתחום לאורך השנים, התברר כי קיימים נושאים שונים המצריכים הוספות, תיקונים והבהרות.
  • כמו כן, התעורר הצורך להתאים את החקיקה בישראל לדרישות הבינלאומיות העדכניות, בין השאר, לאור ההערות שהתקבלו בביקורת שנערכה בישראל מתוך דו"ח ביקורת המשותף לארגונים FATF ו-MONEYVAL.
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקונים שונים), התשע"א-2010קובץ וורד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012קובץ וורד
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2010קובץ וורד
הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה ודיווח), התשע"ג-2013קובץ וורד
טיוטת צו להסדר ההימורים בספורט (אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון) (תיקון), התשע"ט–2018קובץ וורד
טיוטת תקנות איסור הלבנת הון והמאבק בטרור (דיווח למשטרה) (תיקון), התשע"ט-2019​קובץ וורד