תזכירי חוק והצעות חקיקה

 
תיקוני החקיקה נועדו לייעל את יישומו של החוק ולהתאים את המשטר בישראל לדרישות הבינלאומיות העדכניות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

  • במהלך יישומה של החקיקה בתחום לאורך השנים, התברר כי קיימים נושאים שונים המצריכים הוספות, תיקונים והבהרות.
  • כמו כן, התעורר הצורך להתאים את החקיקה בישראל לדרישות הבינלאומיות העדכניות, בין השאר, לאור ההערות שהתקבלו בביקורת שנערכה בישראל על ידי ארגון Moneyval.
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקונים שונים), התשע"א-2010קובץ וורד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012קובץ וורד
הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"א-2010קובץ וורד
הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה ודיווח), התשע"ג-2013קובץ וורד
תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (חילוט תקבולי עבירה), התשע"ב-2012קובץ וורד
תזכיר לתיקון חוק איסור הלבנת הון, התשע"ד-2013, בעניין סמכויותיו של רשם נותני שירותי מטבעקובץ וורד