תרגום חקיקה לשפה האנגלית

 


​הערה: התרגומים אינם רשמיים

 

 Laws חוקים

 
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
Prevention of Terrorism Ordinance No. 33 of 5708-1948פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948קובץ וורד
Prohibition on Terrorist Financing Law, 5765-2004חוק איסור מימון טרור, התשס"ה - 2005 (לא בתוקף)קובץ וורד
Prohibtion on Money Laundering Law, 5760-2000​חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000קובץ וורד
 

 Regulations תקנות

 
תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
Prohibition on Money Laundering (Modes and Times for Transmitting Reports to the Data Base by Banking Corporations and the Entities Specified in the Third Schedule to the Law) Regulations, 5762-2002 ​תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי  פרק ד' לחוק, למאגר המידע), תשס"ב-2002קובץ וורד
Prohibition on Money Laundering (Modes and Times for Transmitting Reports to the Data Base under Chapter Four of the Law) Regulations, 5762-2002תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח לפי פרק ד' לחוק, למאגר המידע), תשס"ב-2002​קובץ וורד
Prohibition On Money Laundering (Financial Sanction) 5762 – 2001תקנות איסור הלבנת הון (עיצום כספי), התשס"ב-2001קובץ וורד
Prohibition on Money Laundering (Rules for Conduct of Data Base and Protection of Information Therein) Regulations, 5762-2002​תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול המאגר ואבטחת המידע שבו), תשס"ב- 2002קובץ וורד
 

 Orders צווים

 
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
Prohibition of Money Laundering (The Business Service Providers Requirements Regarding Identification, Record-Keeping for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism) Order, 5775-2014צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014​קובץ וורד
Prohibition of Money Laundering (The Money Service Providers' Requirement regarding Identification, Reporting and Record-Keeping for the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism) Order, 5774–2014צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ד-2014​קובץ וורד
Prohibition of Money Laundering (Obligations of Stock Exchange Members to identify, report and retain lists for the purpose of preventing money laundering and financing terrorism), 5770-2010​צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010קובץ וורד
Prohibition on Money Laundering (Obligations of Identification, Reporting and Keeping Records of the Postal Bank to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing) Order, 5771 – 2011צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011קובץ וורד
Prohibition on Money Laundering (Obligations of Identification, Reporting and Keeping of Records by Insurer and Insurance Agent) Order, 5762-2001צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב- 2001​קובץ וורד
Prohibition of Money Laundering (Provident Fund and a Company Managing a Provident Fund Requirements Regarding of Identification and Record-Keeping) Order, 5762-2001​צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל), התשס"ב-2001קובץ וורד