פעילות בינלאומית

 • FATF

  ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) הינו כוח משימה בינלאומי האמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון, במימון הטרור ובמימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית. הארגון הוקם על רקע ההכרה בצורך להילחם בתופעה של הלבנת הון כאסטרטגיה עיקרית למלחמה בעבריינות ובפשיעה המאורגנת. מאז הקמתו בשנת 1989 מוביל ארגון ה-FATF את המאמץ הבינלאומי על ידי יצירת מסגרת נורמטיבית וקביעת סטנדרטים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, אותם מחויבות המדינות לאמץ וליישם, לצד ביצוע מעקב שוטף אחר יישום המלצותיו. הארגון מקדם את פיתוח ויישום הסטנדרטים באמצעות קיום מפגשים עיתיים של המדינות החברות וכן גיבוש ופרסום מסמכים שונים במטרה לסייע למדינות לעמוד בסטנדרטים ולשפר את יכולתן להיאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית, בהתאם לסיכונים חדשים ומתפתחים שהארגון מזהה. ארגון ה-FATF הוקם על ידי מדינות ה-G7 וכיום מדווח לפורום מדינות ה-G20. מקום מושבו של הארגון בפריז, וחברות בו 37 מדינות ושני ארגונים רב-מדינתיים.
   
  בדצמבר 2018 ישראל צורפה כמדינה ה-36 לארגון היוקרתי, זאת לאחר עמידתה בהצלחה רבה בביקורת בינלאומית מקיפה אשר בחנה את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל. ההצטרפות לארגון מהווה הישג מרכזי המשקף את קפיצת המדרגה ושינוי התפיסה שביצעה ישראל, בתוך פחות משני עשורים, באופן המאפשר הגנה על שלמותה וביטחונה של המערכת הפיננסית הישראלית וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי בהלבנת הון ובמימון טרור. מדובר בהישג לאומי אסטרטגי משמעותי שהוא פרי מאמץ משותף של עשרות גורמי ממשל ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור.
   
  דו"ח הביקורת של ה-FATF קבע כי ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום המאבק במימון טרור והלבנת הון, בשורה אחת עם מדינות דוגמת ארה"ב ובריטניה. הדו"ח ממקם את ישראל כאחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המשטר. בנוסף, ישראל קיבלה את הציון המרבי לעניין יעילות השימוש במודיעין פיננסי ככזה התורם לחקירות והעמדה לדין בעבירות הלבנת הון ומימון טרור. יתרה מכך, הרשות לאיסור הלבנת הון דורגה במסגרת דוח הביקורת כאחת משתי הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הטובות בעולם.

 • Egmont Group

  הלבנת ההון ומימון הטרור הנן תופעות גלובאליות. הדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם מיגור תופעות פשיעה אלו, המתאפיינת לא פעם בהעברות כספים בין מספר רב של צדדים ומדינות, הוא על דרך שיתוף פעולה בין המדינות השונות. החלפת המידע בין יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם (Financial Intelligence Unit או FIU) היא חלק מהותי במאבק זה.
   
  קבוצת EGMONT (The Egmont Group of Financial Intelligence Units) הינה הארגון הבינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם. הארגון הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות. הארגון מעמיד פלטפורמה מאובטחת מקוונת לשיתופי פעולה ולהחלפת מידע ומודיעין פיננסי בין יחידות מודיעין פיננסי החברות בה במטרה להיאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כיום חברות בארגון 166 רשויות למודיעין פיננסי.
   
  הארגון מהווה את הזרוע המבצעית של המנגנון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, תומך במאמציהם של שותפיו הבינלאומיים, ביניהם ארגון ה-FATF המחייב בהמלצותיו להקים רשות מודיעין פיננסי, פורום מדינות ה-G20 והאו"ם. הארגון תורם לעיצוב המדיניות הגלובאלית במאבק בהלבנת הון ומימון טרור על רקע הניסיון האופרטיבי הרב שלו.

 • MONEYVAL

  MONEYVAL הנה וועדת מומחים של מועצת אירופה העוסקת בהערכת הטיפול בהלבנת הון ובמימון טרור. הוועדה הוקמה בשנת 1997 כארגון אזורי מסוגו של ה-FATF (המינוח באנגלית הוא FATF-Style Regional Body או FSRB) לקידום ובחינת יישום המלצות ה-FATF במדינות החברות בה. כיום חברות ב-MONEYVAL למעלה מ-30 מדינות אירופאיות, וכן משמשים בה כמשקיפים ארגונים בינלאומיים דוגמת ה-FATF, קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי וגופי האו"ם למלחמה בפשיעה, סמים וטרור. הוועדה אמונה על עריכת ביקורות הדדיות, שבהן נבחנת מידת עמידתן של המדינות החברות בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן מתקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורות.