MONEYVAL

 
MONEYVAL הינו ארגון מסוג FSRB לאיזור אירופה, בו חברות כיום 30 מדינות אירופאיות וארגונים בינלאומיים דוגמת קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ארגוני האו"ם למלחמה בפשיעה, טרור וסמים.
 
מטרת הארגון היא לוודא שהמדינות ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא המאבק בהלבנת הון ומימון טרור באמצעות ביצוע ביקורות הדדיות (Mutual Evaluations) בין המדינות החברות בו.
כמו כן הארגון מקיים כנסים ודיונים מקצועיים בנוגע לסוגיות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.

  • ישראל משמשת בארגון משקיפה פעילה מאז שנת 2006 ונתונה לביקורת הארגון. בשנת 2013 הוענקו למדינת ישראל זכויות הצבעה בארגון.
  • בינואר 2013 התקיימה ביקורת מקיפה של הארגון בישראל, אשר כללה מפגש עם נציגים של המשרדים הרלוונטיים, גופי האכיפה והרגולטורים, ובדצמבר 2013 אומץ דו"ח הביקורת במליאת הארגון, במסגרתו מדינת ישראל זכתה לשבחים רבים בזכות שיפור וייעול פעולות האכיפה והרגולציה בתחום.
    אך לצידם,
    נמתחה ביקורת חריפה על כך ישראל שטרם החילה חובות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על גופים לא פיננסיים ובהם עורכי דין, רואי חשבון, חברות נאמנות, מתווכי נדל"ן וכן על סקטור היהלומים. בנוסף, נמתחה ביקורת על כך שהדרישות הבינלאומיות אינן מיושמות ונאכפות ביחס לסקטור נותני שירותי מטבע.

 

מצורפים דו"חות ההתקדמות של ישראל ודו"חות הארגון בנושא ישראל:

תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
דו"ח ארגון MONEYVAL על ישראל - Report on Forth Assessment Visitדצמבר 2013קובץ וורד
דו"ח ההתקדמות השני שהוגש לארגון MONEYVAL דצמבר 2011קובץ וורד
דו"ח ההתקדמות הראשון שהוגש לארגון MONEYVAL ספטמבר 2009קובץ וורד
דו"ח ארגון MONEYVAL על ישראל - Detailed Assessment Report on Israel אוגוסט 2008קובץ וורד