FATF

 
ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) הינו כוח משימה בינלאומי האמון על פיתוח וקידום מדיניות עולמית ושיתופי פעולה בינלאומיים במאבק בהלבנת הון, במימון הטרור ובמימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית. הארגון הוקם על רקע ההכרה בצורך להילחם בתופעה של הלבנת הון כאסטרטגיה עיקרית למלחמה בעבריינות ובפשיעה המאורגנת. מאז הקמתו בשנת 1989 מוביל ארגון ה-FATF את המאמץ הבינלאומי על ידי יצירת מסגרת נורמטיבית וקביעת סטנדרטים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, אותם מחויבות המדינות לאמץ וליישם, לצד ביצוע מעקב שוטף אחר יישום המלצותיו. הארגון מקדם את פיתוח ויישום הסטנדרטים באמצעות קיום מפגשים עיתיים של המדינות החברות וכן גיבוש ופרסום מסמכים שונים במטרה לסייע למדינות לעמוד בסטנדרטים ולשפר את יכולתן להיאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון פרוליפרציה של נשק להשמדה המונית, בהתאם לסיכונים חדשים ומתפתחים שהארגון מזהה. ארגון ה-FATF הוקם על ידי מדינות ה-G7 וכיום מדווח לפורום מדינות ה-G20. מקום מושבו של הארגון בפריז, וחברות בו 37 מדינות ושני ארגונים רב-מדינתיים.
 
בדצמבר 2018 ישראל צורפה כמדינה ה-36 לארגון היוקרתי, זאת לאחר עמידתה בהצלחה רבה בביקורת בינלאומית מקיפה אשר בחנה את משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל. ההצטרפות לארגון מהווה הישג מרכזי המשקף את קפיצת המדרגה ושינוי התפיסה שביצעה ישראל, בתוך פחות משני עשורים, באופן המאפשר הגנה על שלמותה וביטחונה של המערכת הפיננסית הישראלית וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי בהלבנת הון ובמימון טרור. מדובר בהישג לאומי אסטרטגי משמעותי שהוא פרי מאמץ משותף של עשרות גורמי ממשל ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור.
 
דו"ח הביקורת של ה-FATF קבע כי ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם בתחום המאבק במימון טרור והלבנת הון, בשורה אחת עם מדינות דוגמת ארה"ב ובריטניה. הדו"ח ממקם את ישראל כאחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המשטר. בנוסף, ישראל קיבלה את הציון המרבי לעניין יעילות השימוש במודיעין פיננסי ככזה התורם לחקירות והעמדה לדין בעבירות הלבנת הון ומימון טרור. יתרה מכך, הרשות לאיסור הלבנת הון דורגה במסגרת דוח הביקורת כאחת משתי הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הטובות בעולם.

פעילות ותרומת המשלחת הישראלית בארגון ה-FATF

 • הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מובילה את המשלחת הישראלית לארגון. כחברה בארגון, לוקחת מדינת ישראל חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. מלבד נושאי פיתוח מדיניות, פועלת המשלחת הישראלית במסגרת קבוצות העבודה ובמליאת הארגון בתחומים שונים, ביניהם התוויית המדיניות הגלובלית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, מחקר תורתי, ביקורות הדדיות למדינות שונות, מעקב אחר מדינות שאינן משתפות פעולה או אינן מציגות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור אפקטיבי ועוד.
 • נציגי המשלחת הישראלית, מכלל רשויות המדינה העוסקות בתחום הלבנת הון ומימון טרור בישראל, שותפים פעילים בפרויקטים רבים ושונים ומהווים מומחים בגיבוש מדיניות. בין הנושאים ניתן למנות את הדו"ח בנושא דרכי המימון של הארגונים דעא"ש ואל-קעידה, המלצות לעניין גיבוש המדיניות הרגולטורית וכן ביצוע חקירות בתחום הנכסים הווירטואליים, אסטרטגיות לסיכול מימון טרור, רשתות מלביני הון מקצועיים ועוד. בנוסף, משמשים נציגי הרשות כמעריכים בביקורות בינלאומיות שמקיים ארגון ה-FATF  במדינות שונות, ובתוך כך לוקחים חלק פעיל בעבודת הארגון ותורמים לידע המקצועי של המעריכים, על מנת לסייע למדינה בהיערכותה לביקורות עתידיות ולעמידתה בהצלחה בהן.

 

יו"ר קבוצת RTMG:

 • בסוף 2019 ארגון ה-FATF בחר בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר לכהן בתפקיד יו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של הארגון, ה-RTMG (Risk, Trends and Methods Group). מדובר במינוי ראשון מסוגו של נציג ישראלי לעמוד בראש קבוצת העבודה האופרטיבית והחשובה של הארגון היוקרתי. המינוי לכהן כאחת משני יו"ר קבוצת העבודה מתבצעת פחות משנה לאחר הצטרפותה של מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון.
 • תפקידה של קבוצת העבודה האופרטיבית של הארגון הוא לזהות את הסיכונים והאיומים בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור, לנתח את הטיפולוגיות המתחדשות ודרכי הפעולה של עבריינים ומממני טרור על מנת להביא את הדברים בפני רשויות האכיפה והרגולטורים הפיננסיים בכל העולם ולהשפיע על קביעת המדיניות על ידי הארגון אשר המלצותיו מהוות את הסטנדרט הגלובאלי המחייב בתחום.
 

אירוח מפגש המומחים השנתי (JEM):

 • במרץ 2019 ישראל אירחה את הכנס הבינלאומי הכלכלי המשמעותי ביותר בתולדותיה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור: מפגש המומחים השנתי (Joint Experts Meeting או JEM) של ארגוני ה-FATF ו-MONEYVAL בהשתתפותם של בכירים בארץ ובעולם, בראשותן של שרת המשפטים, ח"כ דאז איילת שקד, מנכ"לית משרד המשפטים דאז, אמי פלמור, וראש הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר.
 • בכנס השתתפו כ-300 מומחים עולמיים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור מלמעלה מ-55 מדינות שונות. הכנס הוקדש לדיונים באתגרים אופרטיביים גלובליים עדכניים בנושאי: סיכוני מימון טרור, נכסים וירטואליים, וחילוט נכסי פשיעה חוצי גבולות.
 • הכנס כלל סדנה מיוחדת בנושא "חדשנות טכנולוגית בתחום החקירות הפיננסיות של הלבנת הון ומימון טרור" שכלל מפגש עם הסקטור הפרטי והצגת פיתוחים טכנולוגיים בתחום לרבות פיתוחים של חברות סטארט-אפ ישראליות, (בדגש על תעשיית הפינטק הישראלית וכן בחינת אפשרויות השימוש בכלי ביג דאטה, למידת מכונה ובינה מלאכותית לביצוע חקירות כלכליות מתקדמות).
 • בנוסף, הכנס כלל סדנה עולמית מיוחדת של שופטים ופרקליטים מרחבי העולם בנושא העמדה לדין והרשעה בתיקי מימון טרור, בהובלת ארה"ב. בהמשך לסדנה הוחלט בארגון ה-FATF לפרסם מדריך בנושא חקירה והעמדה לדין בעבירות מימון טרור. 

 

התפתחות מעמדה של ישראל בארגון ה- FATF

 • משנת 2012 ניהלה ישראל הליך דיפלומטי ומקצועי מורכב במטרה להצטרף לארגון. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד חריג, לאפשר צירוף מספר מצומצם של מדינות לשורותיו, ולאחר סינון קפדני הסכים לבחון גם את מועמדותה של ישראל, בכפוף לעמידתה בהצלחה בביקורת בינלאומית של הארגון בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. 
 • בפברואר 2016, החליט הארגון פה אחד על צירופה של ישראל במעמד של משקיפה, החל מיוני 2016. כך החלה הרשות להוביל את משלחת ישראל לארגון ולהשתתף במפגשי קבוצות העבודה והמליאה של הארגון. יחד עם זאת, על מנת להתקבל כחברה מן המניין היה על מדינת ישראל לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה. 
 • בחודש דצמבר 2018 צורפה מדינת ישראל כחברה מלאה בארגון ה-FATF, לאחר שנתים בלבד בהם הייתה משקיפה. דו"ח הביקורת על מדינת ישראל, אשר אומץ במליאת הארגון בחודש אוקטובר 2018, מעיד כי ישראל היא אחת משלוש המדינות המובילות בעולם מבחינת אפקטיביות המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח הדגיש כי לישראל יש הבנה טובה בנוגע לסיכונים להלבנת הון ומימון טרור בשטחה, וכי המדינה פיתחה כלים למאבק יעיל ומוצלח באיומים אלו, תוך קיומו של תיאום הדוק בין רשויות האכיפה הרלוונטיות. בנוסף, קיבלה ישראל את הציון המרבי לעניין יעילות השימוש במודיעין פיננסי ככזה התורם לחקירות והעמדה לדין בעבירות הלבנת הון ומימון טרור. 
 • ההצטרפות לארגון מהווה הישג מרכזי המשקף את קפיצת המדרגה ושינוי התפיסה שביצעה ישראל, בתוך פחות משני עשורים, באופן המאפשר הגנה על שלמותה וביטחונה של המערכת הפיננסית הישראלית וממצב אותה בחוד החנית של המאבק העולמי בהלבנת הון ובמימון טרור. מדובר בהישג לאומי אסטרטגי משמעותי שהוא פרי מאמץ משותף של עשרות גורמי ממשל ומשקף מאבק אפקטיבי וחסר פשרות במלביני ההון ומממני הטרור.
 • ההצטרפות לארגון משפרת את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות העולם במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישורים הכלכלי והמשפטי. כמו כן, תורמת לחיזוק הכלכלה ולסקטור העסקי בישראל ולמיצוב ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות.