FATF

 
ארגון ה-FATF הינו ארגון בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות, במישור הלאומי והבינלאומי, שנועדה להיאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור. מאז הקמתו מוביל הארגון את המאמץ באימוץ ויישום של אמצעים שימנעו את השימוש שעושים עבריינים במערכות הפיננסיות.
בין המדינות החברות בארגון ניתן למצוא את ארה"ב, קנדה, בריטניה, צרפת, רוסיה, סין, יפן, דרום אפריקה, הולנד, בלגיה, שוויץ, נורבגיה, ספרד ועוד.
בפברואר 2016 החליט הארגון על צירופה של מדינת ישראל במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016.

מעמד ישראל בארגון ה- FATF

  • בפברואר 2016 החליט הארגון פה אחד על צירופה של ישראל במעמד של משקיפה, החל מחודש יוני 2016. יחד עם זאת, על מנת להתקבל כחברה מן המניין בארגון, על מדינת ישראל לעמוד בהצלחה בביקורת בינלאומית מקיפה.
  • מאז 2012 מנהלת ישראל הליך דיפלומטי ומקצועי מורכב במטרה להצטרף לארגון. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד חריג, לאפשר צירוף מספר מצומצם של מדינות לשורותיו, ולאחר סינון קפדני הסכים לבחון את מועמדותה של ישראל, בכפוף לעמידתה בהצלחה בביקורת בינלאומית של הארגון בישראל בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
  • ההצטרפות לארגון הינה בעלת חשיבות רבה עבור מדינת ישראל ובתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור.
    ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור שיתוף הפעולה של המדינה עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית, ותאפשר למדינת ישראל לתרום את תרומתה הייחודית בקביעת הסטנדרטים הבינלאומיים והמדיניות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

להלן מסמכים חשובים שהוציא הארגון, כגון המלצותיו בנושא הלבנת הון ומימון טרור, טיפולוגיות, הנחיות ועוד.
מסמכי הארגון מבוססים, בין היתר, על מקרים שקרו במדינות השונות ונכתבים על ידי מומחים מרחבי העולם. 

 

תוצאות 10-1 מתוך 17 תוצאות
שם הפרסוםממויין לפי שם הפרסום בסדר יורדתאריך הפרסוםממויין לפי תאריך הפרסום בסדר יורדתוכן הפרסוםממויין לפי תוכן הפרסום בסדר יורד
30-10-2013המסמך סוקר את ענף היהלומים העולמי, אופן פעולתו בחלקי הסחר השונים מכריית היהלומים ועד מכירת היהלומים בתכשיטים לצרכן הקמעונאי, מצביע על סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הגלומים בכל אחד משלבי תהליך יצור ומכירת היהלומים, מפרט מהם הדגלים האדומים בחלקי הסחר השונים ועבור הגורמים השונים המעורבים בסחר ביהלומים לרבות המערכת הבנקאית, וכן מציג טיפולוגיות וטכניקות הלבנת הון ומימון טרור שעלו ממקרים שנאספו ממשתתפי הפרויקט וממידע גלוי. המסמך קובע כי שוק היהלומים המאופיין בחוסר שקיפות כלפי הרשויות וחוסר הבקיאות של הרשויות בתחום זה מהווה כר פעילות נוח לפעילות לא חוקית בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור.
18-10-2013​מטרת המסמך היא להנחות את המדינות כיצד ניתן לעשות שימוש בהמלצות הארגון ובמשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור לטובת המאבק בשחיתות.
28-06-2013
גרסה מעודכנת למסמך בנושא יישום החלטות מועצת הביטחון של האו"ם בנושא מניעת טרור ומימון טרור. מטרת המסמך היא להנחות את המדינות כיצד ליישם באופן אפקטיבי את הסנקציות הפיננסיות למניעת טרור ומימונו המוטלות במסגרת החלטות מועצת הביטחון של האו"ם.​
27-06-2013
מטרת המסמך היא לסייע למדינות ליישם את ההמלצות הרלבנטיות ולהבטיח כי מוסדות פיננסיים ונותני שירותים עסקיים ינקטו באמצעים כדי למנוע ניצול לרעה של המערכת הפיננסית בידי אנשי ציבור. ​
26-06-2013
מטרת המסמך היא לסייע למדינות ביישום אפקטיבי של הסנקציות הפיננסיות למניעת הפצת נשק להשמדה המונית המופיעות בהנחיות מועצת הביטחון של האו"ם​
26-06-2013
​מטרת המסמך היא להסביר כיצד אמצעי התשלום החדשים עובדים, מהם הסיכונים, מי הם הגופים והגורמים המעורבים בפעילותם ומהי הרגולציה המומלצת.
25-06-2013
המסמך עוסק בנקיטת אמצעים על מנת למנוע ניצול לרעה של עמותות ומלכ"רים על ידי ארגוני טרור כדי להסוות את פעילותם. ​
25-06-2013
סמך הטיפולוגיות בוחן באיזו מידה בעלי מקצועות משפטיים ברחבי העולם חשופים לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור במסגרת מתן שירותים משפטיים, ומפרט דגלים אדומים להלבנת הון ומימון טרור​
01-04-2013
​דו"ח זה סוקר את מנגנון עיכוב פעולה חשודה במעורבות בהלבנת הון ומימון טרור ואופי ההליך בכל מדינה בהתייחסו למאפיינים שונים.
05-03-2013

מדריך שנועד לסייע למדינות לקבוע וליישם אמות מידה מתאימות לטיפול בסיכוני הלבנת הון ומימון טרור באמצעות תיעדוף משאבים והקצאתם ביעילות במגזר הציבורי והפרטי.

 
12
הבא לדף אחרון