Egmont Group

 
|04/02/2016 |

תופעת הלבנת ההון ומימון הטרור היא תופעה גלובאלית. הדרך האפקטיבית ביותר להתמודד עם מיגור התופעה - המתאפיינת לא פעם בהעברות כספים בין מספר רב של צדדים ומדינות - הוא על דרך שיתוף פעולה בין המדינות השונות. החלפת המידע בין יחידות מודיעין פיננסי מקבילות בעולם (Financial Intelligence Unit או FIU) היא חלק אינטגרלי בהתנהלות השוטפת ובמאבק בפשיעה זו.


 • קבוצת EGMONT (The Egmont Group of Financial Intelligence Units) הינה הארגון הבינלאומי המאחד את רשויות המודיעין הפיננסי של מדינות מרחבי העולם. הארגון הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות. הארגון מעמיד פלטפורמה מאובטחת מקוונת לשיתופי פעולה ולהחלפת מידע ומודיעין פיננסי בין יחידות מודיעין פיננסי החברות בה במטרה להיאבק בהלבנת הון ומימון טרור. כיום חברות בארגון 164 רשויות מודיעין פיננסי.
 • הארגון מהווה את הזרוע המבצעית של המנגנון הבינלאומי של המאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ותומך במאמציהם של שותפיו הבינלאומיים, ביניהם ארגון ה-FATF המחייב בהמלצותיו להקים רשות מודיעין פיננסי, פורום מדינות ה-G20 והאו"ם. הארגון תורם לעיצוב המדיניות הגלובאלית במאבק בהלבנת הון ומימון טרור בשל הניסיון האופרטיבי הרב שלו.

ישראל כמדינה חברה בקבוצת ה-Egmont:
 • חברות בקבוצת ה-Egmont 
  1. ​​מדינת ישראל הצטרפה לארגון בשנת 2002 ומאז משמשת גורם פעיל בעבודתו. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הינה רשות המודיעין הפיננסי (FIU) של מדינת ישראל והיא המייצגת את המדינה בקבוצת ה-Egmont. 
  2. אחד מתפקידיה החשובים של הרשות הוא לקיים קשר עם גופי מודיעין פיננסיים זרים. היא מחליפה מידע מודיעיני פיננסי איתם באופן שוטף באמצעות רשת האינטרנט המאובטחת של הארגון, ה-ESW (Egmont Secure Web). הרשות רשאית להעביר מידע מהמאגר מידע שלה לרשויות מקבילות במדינות אחרות והיא רשאית להיענות לבקשות מידע, שיוזמים גופים אלה בהתאם להוראות החוק (על פעילויות כאלה יחולו הוראות חוק עזרה משפטית בין מדינות התשנ"ח-1988). 
 • ​תרומתה של ישראל כמדינה חברה בארגון
  1. הרשות משתתפת במפגשי מליאה, כנסים ודיונים מקצועיים של הארגון, ושותפה להעמקת הידע במסגרת פרויקטים ופעילות שוטפת. 
  2. ​​​הרשות לוקחת חלק פעיל בפרויקטים שונים כולל: 
  3. הובלת פרויקט לכתיבת מסמך טיפולוגיות בנושא כלים ושיטות לחקירת הלבנת הון שמקורו בשחיתות: מטרת המסמך הינה להציע סל של כלים, שיטות ואמצעים מומלצים לשימוש על-ידי יחידות למודיעין פיננסי, וכן רשימת תבחינים הקשורים לתיקי הלבנת הון שמקורו בשחיתות, זאת על מנת לסייע לגורמים הרלוונטיים באיסוף, בחינה ושיתוף מודיעין פיננסי במאבקם בשחיתות. המסמך אף מתייחס לאתגרים השונים הקשורים לחקירות בתחום זה, מציע נקודות לשיפור וכן מפרט על שיטות עבודה מומלצות (Best Practices). המסמך המלא מיועד לשימושן של יחידות מודיעין פיננסי וגורמי אכיפה אחרים, אך פורסם גם סיכום פומבי המיועד לגופים מפוקחים בסקטור הפרטי, והוא כולל רשימה של מעל ל-70 דגלים אדומים אשר עשויים לסייע בזיהוי פעילות שעלולה להיות בסיכון להלבנת הון שמקורו בעבירות שחיתות.
  4. הובלת פרויקט הקמת תבנית החלפת מידע מובנית בין יחידות המודיעין הפיננסיות שמטרתו לשפר את אופן שיתוף מידע בין יחידות מודיעין פיננסי בעולם: במסגרת הפרויקט פותח סטנדרט חדש ואחיד להגשת בקשות מידע בכדי ליעל את צורת שיתוף הפעולה בין מדינות באמצעות המערכת המאובטחת של הארגון ולאפשר קליטה ואחזור יעיל יותר של המידע באמצעות מערכות המחשוב שלהן.
  5. פרויקט זיהוי תשתיות סיוע למלביני הון מקצועיים: פרויקט בינלאומי שיזם הארגון במטרה לזהות סיכוני הלבנת הון חוצת-גבולות, המתייחסת לפעילות של רשתות מלביני הון מקצועיים. מתוך הבנת החשיבות בזיהוי מאפייניהם של מלביני הון מקצועיים, מושם הדגש על רשתות פעולה המותוות על מנת לאפשר העברה של כספי הלבנת ההון ממדינה למדינה. במסגרת הפרויקט חולקות יחידות מודיעין פיננסי זרות מידע אופרטיבי ביחס לרשתות אלו והתשתיות המשמשות אותן.
  6. פרויקט נהנים בישויות משפטיות והסדרים משפטיים (Beneficial Ownership): פרויקט המשותף לארגון ה-FATF ולקבוצת ה-Egmont בנושא נהנים. מטרת הפרויקט היא לזהות את הסיכונים הנובעים מהסדרים משפטיים ומישויות משפטיות מורכבות (נאמנויות, הקדשים וכד') המקשות על זיהוי הנהנים הסופיים, ובתוך כך לסייע במיגור תופעת הלבנת הון.
 • נציג הרשות מכהן כסגן יושב-ראש קבוצת העבודה האמונה על נושא חילופי המידע (Information Exchange Working Group או IEWG).
 • על אף כי אין זה מחייב, הרשות ממשיכה במאמציה לחתום על מזכרי הבנות לשיתופי פעולה בינלאומיים (Memorandum of Understanding או MOU) להחלפת מידע עם רשויות מודיעין פיננסי זרות נוספות, המשפרים את יכולתה של הרשות להחליף מידע עם רשויות מקבילות ברחבי העולם.
 • ​זכייה בתחרות השנתית הבינלאומית לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם
  1. ​​​​​בשנת 2016 זכתה הרשות בתחרות השנתית הבינלאומית של הארגון לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם (Best Egmont Case Award או BECA). חקירה זו חשפה הלבנת הון של מליארדיי שקלים במסגרת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים. החקירה התחילה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור אשר זיהתה פעולות שהצביעו על פעילות הלבנת הון רחבת היקף. במהלך החקירה היו מעורבים גורמי אכיפה במסגרת כוח משימה ייעודית, וכמו כן נעשה שיתוף פעולה עם יחידות מודיעין פיננסיות וגופי אכיפה זרים. המקרה שיקף את האתגרים הקיימים בחקירה מסוג זה, היתרונות של עבודה משולבת בין גופי אכיפה שונים במסגרת כוח משימה, וחשיבות תפקידה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בגילוי וייזום חשיפת פעולות הלבנת הון.

עבודת הארגון:
 • העברת מידע מודיעיני בין רשויות מודיעין פיננסי באמצעות רשת קבוצת ה-Egmont מבטיחה את שיתוף הפעולה הנדרשת להתמודדות עם המאפיינים הבינלאומיים של הלבנת הון ומימון טרור. מדינות פעולות יחד באופן שוטף על מנת להיאבק בפעולות עברייניות בכך שהן מגישות בקשות מידע אחת לשנייה ואף יוזמות העברת מידע כשרלוונטי. 
 • לקבוצת ה-Egmont כללים ברורים לשיתוף הפעולה בין המדינות בקבוצה – (Principles for Information Exchange). ההנחיות הרשמיות של הקבוצה המבוססות על עקרונות של הדדיות וסודיות מגדירות כיצד יש לשתף מידע וזאת לאור רגישות המידע המודיעיני הפיננסי. ההנחיות מאזנות בין הצורך בשיתוף פעולה יעילה בין הרשויות הרלוונטיות לבין ההגנה על הפרטיות. בנוסף ההנחיות מגדירות את צורת העבודה כדי לוודא כי ההתנהלות תהיה מהירה, יעילה ואפקטיבית בסיכול הלבנת הון ומימון טרור. מדינה יכולה להעביר בקשת מידע רק למדינות בעלות זיקה לתיק הספציפי.  
 • לארגון מדדים שונים שבוחנים את הפרודוקטיביות של כל מדינה חברה ואשר מאפשר למדינות לטייב את צורת עבודתם, כגון כמות בקשות שהוגשו למדינות זרות, כמות בקשות שהתקבלו, זמן הגשת מענה לבקשה ועוד. 
 • הארגון מפרסם מסמכים רשמיים ודו"חות בנושאי הלבנת הון ומימון טרור המיועדות למדינות, גופים פיננסים וגורמים מפוקחים. בנוסף על מנת לחזק את הקשר עם מהגזר הפרטי, הארגון מפרסם עלון עסקי תקופתי למגזר הפרטי.  

מבנה הארגון:
 • ראשי רשויות המודיעין הפיננסי: ראשי רשויות המודיעין הפיננסי (Heads of FIU או HoFIU) הינו גוף קבלת ההחלטות של הארגון. הגוף מקבל החלטות בנושאים הנוגעים למדיניות הארגון, חברות בארגון, מבנה הארגון ותקציבו. הגוף מתכנס פעם בשנה במהלך המליאה של הארגון. 
 • וועדת ה-Egmont: הוועדה מהווה גוף הייעוץ והתיאום בין ראשי הרשויות לבין קבוצות העבודה של הארגון. הוועדה מסייעת בעובדת הארגון כולל בענייני הנהלה, תיאום פנים-ארגוני וייצוג הארגון בפורומים בינלאומיות אחרים. הוועדה מורכבת מיו"ר קבוצת ה-Egmont ושני הסגנים, יושבי ראש קבוצות העבודה, נציגים אזוריים, נציג ארה"ב שבה יושבת שרתי ה-ESW וכן המזכיר הראשי של קבוצת ה-Egmont. 
 • קבוצות העבודה: לארגון 4 קבוצות עבודה:
IEWG – Information and Exchange Working Group - קבוצת העבודה האמונה על נושא חילופי המידע. זוהי קבוצת העבודה האחראית לתחומים הטכניים של חילופי מידע בין רשויות למודיעין פיננסי ומטרתה לשפר את איכות וכמות המידע המועבר בהתבסס על בחינה אופרטיבית ואסטרטגית. 
MSCWG – Membership, Support and Compliance Working Group – קבוצת העבודה לנושאי חברות, תמיכה והיענות. זוהי קבוצת העבודה האחראית לכל נושאי החברות בארגון בשיתוף עם הקבוצות האזוריות. 
PPWG – Policy and Procedures Working Group – קבוצת העבודה למדיניות ונהלים. זוהי קבוצת העבודה האמונה על איתור נושאים חשובים של מדיניות, אסטרטגיה ואופרטיביות הנוגעים לעבודת הארגון ותיאום מענה בתוך הארגון ועם ארגונים איתם יש שותפות.
TATWG – Technical Assistance and Training Working Group – קבוצת העבודה לסיוע טכני והכשרות. זוהי קבוצת העבודה האמונה על זיהוי, פיתוח ומתן סיוע טכני והכשרות למדינות, וכן מתן תמיכה במדינות שמתקשות לעמוד בכללי הארגון או בהמלצות ה-FATF. 


ECOFEL – Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership – מרכז ה-Egmont למצוינות ומנהיגות. המרכז הוקם במטרה לסייע לרשויות למודיעין פיננסי להיות יותר יעילות ואפקטיביות וכן לתת להן תמיכה בתוך המערכת הלאומית שלהן.  
 • מזכירות הארגון: מזכירות הארגון אחראית על מתן סיוע אסטרטגי, מנהלי וטכני לגופים האחרים באגרון.
 • קבוצות אזוריות: בארגון קיימות 8 קבוצות אזוריות בהתאם לקבוצות ה-FSRBs אשר באות לוודא יישום מטרות הארגון ברמה האזורית. 
 • ​יו"ר קבוצת ה-Egmont: נציג אחת המדינות אשר נבחר לתקופת כהונה של שנתיים כיו"ר הקבוצה.