Egmont

 
|04/02/2016 |

ארגון Egmont (בשמו המלא -The Egmont Group of Financial Intelligence Units) הוקם על מנת להתמודד עם המאפיין הבינלאומי של עבירות הלבנת ההון ומימון טרור הכרוכות בהעברות כספים רבות בין מספר רב של צדדים ומדינות.


  • בארגון חברות כיום 151 מדינות, אשר מחליפות ביניהן מידע פיננסי באופן שוטף באמצעות יחידות מודיעין פיננסי (FIUs). המידע מועבר בצורה מאובטחת, באמצעות מערכת אינטרנטית, על פי כללים שנקבעו.
  • ישראל חברה בארגון משנת 2002 ומשמשת גורם פעיל בעבודתו; הרשות משמשת כגורם פעיל במישור הבינלאומי בכל הקשור להחלפת מידע עם גופים מקבילים במסגרת ארגון ה-Egmont.
  • החברות בארגון מבססת את מעמדה של ישראל כמדינה השותפה למאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, ומזכרי ההבנות להחלפת המידע מקדמים ומעצימים את שיתוף הפעולה של הרשות אשר חתומה כיום על 49 מזכרי הבנות עם יחידות מקבילות בעולם. 

ראש הרשות לשעבר, עו"ד פול לנדס, שימש כחבר הועד המנהל ויו"ר קבוצת העבודה המבצעית של ארגון האגמונט (The Operational Working Group).