דיווח מקוון

 
  • נוהל התחברות לאתר דיווח מקוון (אֹדֶם) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  - הנוהל מפרט את כל שלבי ההתחברות, העברת הדיווחים, תגובות וחיוויים לגורם בכל שלב. לעיון בנוהל​.​​
  •  מסמך שאלות ותשובות נפוצות - במסמך מענה למקבץ שאלות שעשויות לעלות במסגרת התחברות ודיווח באתר-לקריאת המסמך
  • טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח - "נספח א.1 – טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח – נותן שירותים פיננסים - נעול") - יש להקליד את הפרטים בטופס זה בהתאם להנחיות כמפורט בנוהל ההתחברות ולשלוח כמסמך WORD\סרוק למייל impaoffice@justice.gov.il  ​
  • סרטון הדמיית ביצוע דיווחים לרשות באתר הדיווח המקוון – א'דם 

​​​​