הנחיות וטפסים לדיווח

תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
מסמך הבהרה לדיווח מצטבר בקופות גמל​פורסם ביום 25 בדצמבר 2002קובץ וורד
הנחיות דיווח לקופות גמל וחברה המנהלת קופת גמלהנחיות אלה ייכנסו לתוקף ביום כניסתו לתוקף של הצוקובץ וורד
טבלת עזר לדיווחים- קודי מטבעות וארצות- עדכון יולי 2019עדכון מיולי 2019קובץ וורד
מסמך הבהרה לדיווח מצטבר בקופות גמלפורסם ביום 19 באוגוסט 2020​​​קובץ וורד
עדכון הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווחי קופת גמל וחברה המנהלת קופת גמל - מעבר לדיווח מקווןבתוקף מיום 21 דצמבר 2020קובץ וורד
דגשים למניעת כישלון בתהליך קליטת קבצים הקשורים לדיווחעדכון 2.0 ספטמבר 2021

קובץ וורד