דיווח מקוון

 
|12/08/2020 |

נוהל התחברות לאתר דיווח מקוון (אֹדֶם) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  - הנוהל מפרט את כל שלבי ההתחברות, העברת הדיווחים, תגובות וחיוויים לגורם בכל שלב. לעיון בנוהל​.​
  •  מסמך שאלות ותשובות נפוצות - במסמך מענה למקבץ שאלות שעשויות לעלות במסגרת התחברות ודיווח באתר- לקריאת המסמך
  • טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח- "נספח א.2 – טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח – יש להקליד את הפרטים בטופס זה בהתאם להנחיות כמפורט בנוהל ההתחברות ולשלוח כמסמך WORD \ סרוק למייל - impaoffice@justice.gov.il​ ​ 
  • סרטון הדמיית ביצוע דיווחים לרשות באתר הדיווח המקוון – א'דם   

    לצפייה בסרטון :   https://youtu.be/d3tHrq3gzIo       ​ 

​​