דיווח מקוון

 
|12/08/2020 |

נוהל התחברות לאתר דיווח מקוון (אֹדֶם) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  - הנוהל מפרט את כל שלבי ההתחברות, העברת הדיווחים, תגובות וחיוויים לגורם בכל שלב. לעיון בנוהל​.​
  •  מסמך שאלות ותשובות נפוצות - במסמך מענה למקבץ שאלות שעשויות לעלות במסגרת התחברות ודיווח באתר- לקריאת המסמך
  • טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח- "נספח א.2 – טופס עדכון פרטי מורשה מטעם המדווח – יש להקליד את הפרטים בטופס זה בהתאם להנחיות כמפורט בנוהל ההתחברות ולשלוח כמסמך WORD \ סרוק למייל - impaoffice@justice.gov.il​ ​ 
  •  דגשים למניעת כשלון בתהליך קליטת קבצים הקשורים לדיווח – עדכון 2.0 ספטמבר 2021 - המסמך הכולל דגשים חשובים אשר רוכזו עבור הגורמים המדווחים, במטרה לסייע למנוע ככל האפשר כשלים בתהליך קליטת דיווחים, רגילים ובלתי רגילים, ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
    יודגש, כי אין מדובר ברשימה סגורה, אלא דגשים עיקריים הקשורים לעולם התוכן של סוגי קבצים ואלמנטים המצורפים
    לדיווח, אשר עלולים למנוע קליטתו התקינה של הדיווח - לקריאת המסמך​
  • סרטון הדמיית ביצוע דיווחים לרשות באתר הדיווח המקוון – א'דם   

    לצפייה בסרטון :   https://youtu.be/d3tHrq3gzIo       ​ 

​​