גופים מפוקחים

 
 • בנקים

  בנקים

  לצו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים, הנחיות דיווח לרשות והנחיות בנק ישראל ולמידע נוסף לחץ להרחבה.
  להרחבה
 • בנק הדואר

  בנק הדואר

  לצו איסור הלבנת הון לבנק הדואר והנחיות דיווח לרשות לחץ להרחבה
  להרחבה
 • חברות כרטיסי אשראי

  חברות כרטיסי אשראי

  לצו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים, הנחיות דיווח לרשות והנחיות בנק ישראל לחץ להרחבה
  להרחבה
 • חברות נאמנות

  חברות נאמנות

  לצו איסור הלבנת הון לתאגידים בנקאיים, והנחיות דיווח לרשות לחברות לנאמנות לחץ להרחבה
  להרחבה
 • חברי בורסה

  חברי בורסה

  לצו איסור הלבנת הון לחבר בורסה, הנחיות דיווח לרשות, הנחיות הרשות לניירות ערך, ומידע נוסף לחץ להרחבה
  להרחבה
 • מבטחים וסוכני ביטוח

  מבטחים וסוכני ביטוח

  לצו איסור הלבנת הון למבטח וסוכן ביטוח, הנחיות דיווח לרשות, הנחיות משרד האוצר ומידע נוסף לחץ כאן
  להרחבה
 • מנהלי תיקים

  מנהלי תיקים

  לצו איסור הלבנת הון למנהל תיקים, הנחיות דיווח לרשות, הנחיות הרשות לניירות ערך ומידע נוסף לחץ להרחבה
  להרחבה
 • נותני שירותים פיננסים

  נותני שירותים פיננסים

  לצווי איסור הלבנת הון לנותן שירותים פיננסים, הנחיות דיווח לרשות, הנחיות משרד האוצר ומידע נוסף לחץ להרחבה​
  להרחבה
 • קופות גמל

  קופות גמל

  לצו איסור הלבנת הון לקופות גמל, הנחיות דיווח לרשות ומידע נוסף לחץ להרחבה
  להרחבה
 • סוחרים באבנים יקרות

  סוחרים באבנים יקרות

  לצו איסור הלבנת הון לסוחרים באבנים יקרות לחץ להרחבה​
  להרחבה
 • נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון

  נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון

  לצו איסור הלבנת הון לנותן שירות עסקי לחץ להרחבה​
  להרחבה
 • זירות סוחר

  זירות סוחר

  לצו איסור הלבנת הון לזירות סוחר, הנחיות דיווח לרשות, הנחיות הרשות לניירות ערך ומידע נוסף לחץ להרחבה.
  להרחבה