חקיקה רלוונטית

תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ה-2014​בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) (תיקון), התשע"ה-2015בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014   קובץ וורד
תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) (קיום חובות לפי חוק איסור הלבנת הון), התשע"ה-2015בתוקף מיום 2 בספטמבר 2015קובץ וורד
הודעת ראש הרשות לגבי רשימת המדינות והטריטוריות שיש לגביהן הסתייגות בנוגע לעמידתן בהמלצות ארגון ה-FATF בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור​בתוקף מיום 5 מרץ 2019קובץ וורד