דוחות

 
​דו"חות שנתיים של הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד המשפטים  ​​​

 חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע מרשויות ציבוריות. החוק והתקנות קובעים הוראות לגבי מידע שרשויות ציבוריות חייבות להעמיד לרשות הציבור מיוזמתן ולגבי מידע שהן חייבות להעמיד לרשותו של היחיד על פי בקשתו.

  • הממונה על ביצוע החוק הוא שר המשפטים.

 

 

הדו"חות המצורפים כוללים:

  • דו"ח הממונה על חוק חופש המידע שעניינו הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע שהופנו לממונה במהלך השנה.
  • הדו"ח השנתי כולל סקירה מקיפה על משרד המשפטים, וכלל אגפיו, דרכי ההתקשרות ומידע רב נוסף.  
  • דוח חופש מידע 2016 בפורמט html

 

תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
קובץ   כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורד
קובץ PDFדוח חופש מידע 2016
קובץ PDFדוח חופש מידע 2015
קובץ PDFדוח חופש מידע 2014
קובץ PDFדוח חופש מידע 2013
קובץ PDFדוח חופש מידע 2012
קובץ PDFדוח חופש מידע 2011
קובץ וורדדוח חופש מידע 2010
קובץ וורדדוח חופש מידע 2009
קובץ וורדדוח חופש מידע 2008
קובץ וורדדוח חופש מידע 2007