ממונה על העמדת מידע לציבור (חופש המידע)

 
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. הסייגים נועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים כגון בטחון המדינה, שמירת הפרטיות, סודות מקצועיים ומסחריים וכו'.

​החוק קובע מי זכאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

  • בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום. אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90 יום נוספים.
  • מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע

 

על פי חוק ותקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט 1999:

  • פניה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 20 ש"ח והתחייבות המבקש או המבקשת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.
  • אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, יגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).
  •  לכל מידע נוסף באשר להגשת הבקשות - לחץ כאן.
  • לרשימת הרשויות הציבוריות - לחץ כאן.