אגרות

 

באפשרותכם שלוש דרכים לתשלום האגרה​​

עלות שירות בקשת המידע

אגרות חופש המידע עודכנו, החל מ- 28/03/2014 הסכומים המעודכנים, הינם:

  1. אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ש"ח.
  2. אגרת הפקה - 30 ש"ח, לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית
  3. אגרת הפקה (תקנה 3 (א)) -
    • לכל עמוד צילום- 0.2 ש"ח.
    • לדיסקט מחשב - 2.5 ש"ח
  4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) - 150 ש"ח.