נהלים לחופש המידע

 
​מטרת נהלי חופש המידע

נהלי חופש המידע, מפורסמים על ידי היחידה לחופש המידע אשר במשרד המשפטים, מכח הסמכות שהוקנתה ליחידה בהחלטת הממשלה 2950 מיום ה-6.3.2011.

 
  • מטרת הנהלים להנחות את משרדי הממשלה ויחידות הסמך לגבי תהליך הטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע כעולה מהחקיקה, מהפסיקה ומהנסיון שנצבר אגב טיפול ביישומו של חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן – החוק).

 

  • על מנת ליתן בידי הממונה והרשות הציבורית בה הוא מכהן, פרשנות אחידה ליישום הוראות החוק, החל ממרץ 2012, יפורסמו הנהלים פרקים פרקים, עד להשלמתם לנוהל שלם ומאוחד אשר יתייחס לנוהל הטיפול בבקשות חופש המידע מראשיתו עד סופו.
 
לשאלות, הערות או הארות, ניתן לפנות ליחידה לחופש המידע, ל-פרטים לחצו כאן