כתב התחייבות

 

​בכל מקרה של הגשת בקשה על פי חוק חופש המידע שלא באמצעות שרת התשלומים הממשלתי או הטופס המקוון, יש לצרף את כתב ההתחייבות המופיע  באתר זה לבקשה

כתב התחייבות