חובות נותני שירות עסקי

 

נוהל הכרת הלקוח כאמצעי למניעת הלבנת הון ומימון טרור:


אם לדעת נותן השירות העסקי, השירות העסקי המבוקש מצוי בסיכון גבוה להלבנת הון או מימון טרור, עליו להימנע מביצוע הפעולה עבור הלקוח, בהתאם לכללים האתיים אשר נקבעו לעורכי דין ולרואי חשבון בנושא.