הדרכת הגשת בקשה מקוונת

 
הדרכה להגשת בקשה לוועדת העזבונות

יש להכנס עם כרטיס חכם המצוי בבעלותו של מורשה חתימה במוסד שאושר כבר על ידי הוועדה לשמש כנציג המוסד מגיש הבקשה.


שימו לב - לצורך הורדת טופס הבקשה אתם זקוקים לתוכנת adobe. אם אין ברשותכם תוכנה זו או שיש ברשותכם גרסא בלתי מתאימה שלה - לחצו כאןלהורדת גרסה עדכנית.

אנא עקבו אחרי ההוראות בכל שלב של מילוי טופס הבקשה על מנת להמנע מחסימת הטופס.

להלן הנחיות ומדריך להגשת בקשה מקוונת, אנא קראו בעיון את ההנחיות ואת המדריך טרם הורדת טופס הבקשה:

 

 
 
לתשומת לבכם -
ועדת העזבונות פרסמה הבהרות לנושאי התמיכה העיקריים לשנת 2019:
א.      בקשה תוגש לנושא (א) על ידי מוסד שהוא עצמו מוכר על ידי משרד החינוך כתנועת נוער או כארגון נוער.
ב.      בקשה תוגש לנושא (ב) על ידי כל מוסד הפועל במסגרת מטרותיו הרשומות כהגדרת מתנ"ס, קרי הפועל כמרכז קהילתי תרבותי, נוער וספורט.
ג.       לעניין הגשת בקשה לנושא (ג), הגדרת "תחזוקה" – הוצאות לשיפוץ מבנים או מתקנים של המכינות, ולא הוצאות תפעול שוטפות של המוסד.
 
 
 
נספחים לטופס הבקשה  -
לנוחיותכם מצורפים נספחים 1-3 לטופס הבקשה כפי שהם מופיעים בטופס הבקשה.
ניתן להוריד אותם כאן, לשמור ולמלא, ולאחר מכן לצרף לטופס הבקשה עצמו.
 
 
  • מסמכים פיננסיים להגשת השגה
 

מצורפים מדריכים:

  1. להגשת השלמה לאחר קבלת מייל על פסילה טכנית של בקשתכם
  2. להגשת השגה על החלטת דחייה בבקשה