הדרכת שיוך נציג

 
​לצורך הגשת בקשות במערכת המקוונת יש להסמיך נציג מטעם המוסד אשר יוכל לבצע פעולות במערכת. על הנציג להיות מורשה חתימה בעמותה.

  • ​כדי להסמיך נציג יש לרכוש כרטיס חכם עבורו מאחת החברות המאושרות על ידי משרד המשפטים להנפקת כרטיסים אלה. פרטי החברות מופיעים בקובץ המצורף.
    (מוסד שברשותו כרטיסים חכמים לצורך עבודה במערכת מרכב"ה יוכל להשתמש בכרטיסים אלו)

 

  • יש להדפיס את הקובץ המצורף – טופס הסמכת נציג, למלא ולהחתים את הטופס בהתאם להנחיות שבו.

 

  • לאחר מילוי והחתמת הטופס יש להכנס לאתר שיוך נציג, למלא את הפרטים המבוקשים ולצרף את "טופס הסמכת נציג" המלא במקום המיועד לכך באתר. לאתר שיוך נציג ניתן להכנס רק באמצעות הכרטיס החכם שהנפקת.
    לתשומת לבכם - בפרטי "איש הקשר" יש לציין את שמו של הנציג שהסמכתם כפי שהוא רשום במשרד הפנים

 

לאחר מילוי הפרטים ושליחת הטופס יתקבל מייל בנוסח הבא - "בקשתך לשיוך נציג נקלטה במערכת ותטופל בהקדם האפשרי".

הטופס ייבדק על ידי הוועדה, במידה שיימצא תקין, תקבלו מהוועדה מייל אישור לכך שהנציג שפרטיו מופיעים בו, נקלט במערכת כנציג המוסד.
במידה ולא קיבלתם תוך מספר ימים מייל המאשר כי בקשתכם לשיוך נציג אושרה, יש לבצע הליך זה בשנית.  
לתשומת לבכם - ללא השלמת תהליך זה לא תוכלו להגיש בקשה לוועדה!

 

מומלץ לבצע הליך שיוך נציג בימים אלה, טרם פרסום ההודעה על הגשת בקשות לשנת 2017 לציבור, על מנת להיות מוכנים להגשת הבקשות ולהמנע ממצב שבו בתקופת הגשת הבקשות עדיין לא יהיה למוסדכם נציג משויך- דבר שיגרור עיכוב מבחינתכם באפשרות למלא את טופס הבקשה.