שינוי תהליך הגשת השלמה

 
|10/07/2019 |

על מנת להקל עליכם, שינינו את אופן הגשת ההשלמות לבקשות פסולות טכנית

מעתה, גם ההשלמות יוגשו באתר האינטרנט של הוועדה כפי שנעשות כל ההתקשרויות עם הוועדה.
יש להיכנס לאזור האישי שלכם באתר האינטרנט באמצעות כרטיס חכם, לבחור את הבקשה הרלוונטית ולאחר מכן לבחור "הגשת השלמה".
אנחנו בטוחים שהשינוי יקל עליכם בהגשת ההשלמות וייעל את הטיפול בהן.