קול קורא מיוחד להגשת בקשות לקבלת הקצבה מעזבון ע"ש אניאס הלנברג ז"ל להקמת מרכז שיקומי

 
|17/06/2019 |

בהתאם לסעיף 12.2 לנוהל עבודתה, הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה (להלן – "ועדת העזבונות") מזמינה בזאת את הציבור להגיש בקשות לקבלת הקצבה מכספי עזבון המיועד להקמת מרכז שיקומי – ע"פ המפורט בקול קורא זה