קול קורא להגשת בקשות להקמת שכונה לעולים מעזבון ע"ש קיפניס ועזבון ע"ש הרברט סמואל

 
|17/06/2019 |

​​בהתאם לסעיף 12.2 לנוהל עבודתה, הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה (להלן – "ועדת העזבונות") מזמינה בזאת את הציבור להגיש בקשות לקבלת הקצבה מכספי עזבון המיועד להקמת שכונה לעולים חדשים – ע"פ המפורט בקול קורא זה