רשימת משרדי ממשלה

איתור משרד
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
המשרדממויין לפי המשרד בסדר יורדהגורםממויין לפי הגורם בסדר יורדכתובתממויין לפי כתובת בסדר יורדטלפוןממויין לפי טלפון בסדר יורדפקסממויין לפי פקס בסדר יורדEmailממויין לפי Email בסדר יורד
       
בטחון פניםדוד בן לולות.ד. 18182, ירושלים 9118102-5427541

 

דואר אלקטרוני
בינוי ושיכוןלאה בן עזרא, רכזת לשכה בכירה, קלרמון גאנו 3, קריית הממשלה המזרחית , ת"ד 18110 ירושלים 911800202-584759502-5847688דואר אלקטרוני
הבטחוןאלישבע צור-מסורי    רח' קפלן 31, הקריה, תל-אביב 64734 (בניין חדש)03-6934776
036977060 – יש לציין לידי אלישבע
דואר אלקטרוני
הבריאותגילת שרוני רץ, רכזת תמיכות ועזבונותרח' בן-טבאי 2, ירושלים02-6787610/802-6785453דואר אלקטרוני
הגנת הסביבהשירה יצחקי, רכזת ועדת תמיכותרח' כנפי נשרים 5, ירושלים02-655381902-6522355דואר אלקטרוני
החינוךחנה אמויאל, רכזת עזבונותרח' כנפי נשרים 15, ירושלים
02-5604897
02-5604796
דואר אלקטרוני
המשפטיםדפנה בניטה, מנהלת ענף (ועדת התמיכות)רח' צלאח א-דין 29, ירושלים02-646657102-6466740דואר אלקטרוני
המשרד לשיוויון חברתייוסי בריל  
02-6547037
02-6547034
דואר אלקטרוני
הקליטהבת שבע בן הרוש, רח' קפלן 2, ירושלים 9195002-675278202-6752666דואר אלקטרוני
 
הבא לדף אחרון