האיסור על עובדי הרשות לכהן במועצה

 
בכל סוגי הרשויות המקומיות, עובד הרשות המקומית אינו רשאי לכהן במועצת הרשות. הסיבה לכך היא חששות לניגוד עניינים במישור האישי ובמישור המוסדי. בין השאר, על מועצת רשות מקומית לפקח על התנהלות הרשות ובמסגרת זו גם על התנהלותם של עובדיה. האיסור נועד למנוע מצב שבו ניתנות בידי המפוקח סמכויות פיקוח על פעילותו שלו.

תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
תוצאות 3-1 מתוך 3 תוצאות
מספר פרקממויין לפי מספר פרק בסדר יורדשם פרקממויין לפי שם פרק בסדר יורדקובץ   תאריךממויין לפי תאריך עדכון בסדר יורד
3.0000האיסור על עובדי הרשות ועובדי הגופים הקשורים אליה לכהן במועצתהקובץ PDF  
3.1000האיסור על עובדי גופים הקשורים לרשות המקומית לכהן במועצתהקובץ PDF  
3.1100האיסור על עובדי עמותות הקשורות לרשות המקומית לכהן במועצתהקובץ PDF