ניגוד עניינים מוסדי

 
עובד ציבור נמצא במצב של ניגוד עניינים אם הוא ממלא יותר מתפקיד ציבורי אחד, בגופים הפועלים בנפרד זה מזה, וחלק מהנושאים שבטיפולו במסגרת תפקידיו השונים חופפים, כך שהוא יכול, במסגרת תפקידו בגוף אחד, להשפיע על הדרך שבה הוא ממלא את תפקידו בגוף השני. למשל - לפקח על פעילותו של הגוף השני

תוצאות 10-1 מתוך 14 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 14 תוצאות
מספר פרקממויין לפי מספר פרק בסדר יורדשם פרקממויין לפי שם פרק בסדר יורדקובץ   תאריךממויין לפי תאריך עדכון בסדר יורד
2.0000עקרונות כללייםקובץ PDF  
2.1000ניגוד עניינים מוסדי בין תפקידים בתוך המועצהקובץ PDF  
2.1100כהונה במועצה ומילוי תפקיד בתאגיד שהקימה הרשותקובץ PDF  
2.1200כהונה במועצה ומילוי תפקיד במועצה דתיתקובץ PDF  
2.1300כהונה במועצה ומילוי תפקיד במתנ"סקובץ PDF  
2.1400כהונה במועצה ובגוף הדן בענייני הרשותקובץ PDF  
2.1500כהונה במועצה ומילוי תפקיד ברשות מקומית אחרתקובץ PDF  
2.1600חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)קובץ PDF  
2.1700חברי מועצה הממלאים תפקידים בחברות ממשלתיותקובץ PDF  
2.1800חברי מועצה הממלאים תפקידים בתאגידים ציבורייםקובץ PDF  
 
12
הבא לדף אחרון