אודות

 

​נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות הוסמך בחוק לברר תלונות על התנהלות מייצגי המדינה בערכאות במסגרת מילוי תפקידם.


הנציבות החלה לפעול ביום 1.4.2014 מכוח מסמך עקרונות עליו חתמו שרת המשפטים דאז, ציפי לבני והיועץ המשפטי לממשלה דאז, יהודה ויינשטיין, והחל מאוגוסט 2016 פועלת הנציבות מכוח חוק תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו – 2016.

בתפקיד הנציבה הראשונה כיהנה השופטת הילה גרסטל, נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בדימוס; וביום 2.1.2017 נכנס לתוקף מינויו של דוד רוזן, שופט בית משפט מחוזי תל אביב בדימוס, כנציב השני.

הגופים המבוקרים על ידי הנציבות הם מייצגי המדינה בערכאות – לרבות, אך לא רק – פרקליטות המדינה על מחוזותיה ומחלקותיה השונות, היועץ המשפטי לממשלה, חטיבת התביעות המשטרתית, תובעים עירוניים, עורכי דין שהוסמכו לייצג את המדינה מכוח הסמכה או יפוי כוח של היועץ המשפטי לממשלה וכיוצ"ב ("להלן: "הגופים המבוקרים").

הנציבות מבררת תלונות פרטניות שיוגשו אליה לגבי הגופים המבוקרים על ידי כל אדם הרואה עצמו נפגע בשל התנהגותו של פרקליט או תובע אגב טיפולו בעניין מסוים במסגרת תפקידו, כמו גם במקרים שיועברו לבירורה על ידי שר המשפטים או היועץ המשפטי לממשלה.

הנציבות עוסקת בהיבטים של ניהול תקין, אחידות ביישום נהלים ומדיניות, שקיפות תהליכי עבודה, אתיקה מקצועית ויעילות, תוך כדי שמירה על עצמאות שיקול הדעת של הגופים המבוקרים בקבלת החלטותיהם.

הנציבות הוקמה מתוך מטרה לבחון את תהליכי העבודה וההתנהלות בגופים המבוקרים, בהתבסס על עקרונות של שמירת עצמאות שיקול הדעת המקצועי, השאיפה לחיזוק אמון הציבור בגופים המבוקרים ושיפור פעולתם מקום ששיפור כזה נדרש.