ייעוד וחזון הנציבות

 

ייעוד הנציבות

בירור תלונות פרטניות לגבי הגופים המבוקרים - לצורך שיפור עבודתם, הן כגופים, הן כפרטים וחיזוק אמון הציבור בהם. לצורך הבטחת בירורן של התלונות באופן מקצועי, אחיד ושקוף, גובשה בנציבות טיוטת נוהל בדיקה וטיפול בתלונות פרטניות, אשר מסדירה את אופן הטיפול בתלונה מרגע הגשתה לנציבות ועד לסיום הטיפול בה.

 

חזון הנציבות

  • הנציבות שואפת לשפר את התנהלות הגופים המבוקרים, מקום שנדרש שיפור כזה, ועל-ידי כך להגביר את אמון הציבור בהם ולהשפיע על המציאות המשפטית במדינת ישראל.
  • הנציבות תעבוד בשיתוף פעולה עם הגופים המבוקרים, תיזום ותמליץ על תהליכים ודרכי פעולה, לרבות חיזוק, שינוי, שיפור וייעול תהליכי עבודה, ובכלל זה תלווה תהליכים ליישום ההמלצות.
  • עובדי הנציבות ישאפו למצוינות בפעילותם, יקפידו על מקצועיות, יושרה ואובייקטיביות בביצוע הביקורות ובבירור התלונות, ויפעלו על-פי ערכי הנציבות.