משרד המשפטים מתקוונן אליך

משרד המשפטים מתקוונן אליך

 • בדיקת זכויות בפנקסי המקרקעין

  בהזנת מספרי גוש וחלקה מתקבל מידע, כגון זהות הבעלים או החוכרים, שטח החלקה, משכנתאות והגבלות בהעברה. פלט ממידע זה אינו נסח רישום מאושר או העתק רישום כמשמעותו בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.
  השירות כרוך בתשלום. ​

 • רשם החברות|קבלת מידע בסיסי על חברה – חינם

  שירות המאפשר קבלת מידע, כגון:​ מספר החברה ,שם החברה ,סוג התאגיד אם מוגבלת או לא, סטאטוס, מען החברה ,מטרת החברה ,תיאור החברה ,האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק ,האם החברה מפרת חוק​​
 • מועצת רואי חשבון|מידע אישי לנבחנים ולמתמחים בראיית חשבון

  בהזנת מספר זהות ומספר תיק אפשר לקבל מידע אישי על ציונים, להגיש פטורים מבחינות ועררים על ציונים, לבקש צילום מחברות בחינה, לעדכן טופס פרטים אישיים, להתעדכן במועדי הבחינות ולשלם אגרת התמחות ואגרת רישוי. רוב השירותים כרוכים בתשלום אגרה. ​

 • רשות הפטנטים|מאגר רשות הפטנטים

  מאגר רשות הפטנטים מכיל מידע עדכני על פטנטים שהוגשו בישראל ומאפשר ביצוע חיפוש
  במאגר באמצעות מאפיינים שונים.  
  המידע הקיים באתר כולל נתונים ביבליוגרפים בהתאם למצב הפרסום של בקשת הפטנט
  ואפשרות לצפיה בנסח הפטנט ולהפקת תדפיס הנסח. 

 • רשם העמותות|צפיה בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור

  שירות המאפשר צפייה מקוונת בנתוני עמותות על פי מספר עמותה ו/או שם עמותה
 • פרסומי משרד המשפטים

  אתר הפרסומים של משרד המשפטים הינו שירות חדש לאזרח המאפשר לחפש ולצפות בפרסומים של יחידות משרד המשפטים.
  בשלב ראשון יעלו לאתר פרסומי הכונס הרשמי על הליכי פשיטות רגל ופירוק חברות
  בהמשך יורחב האתר לפרסומים נוספים מיחידות נוספות של משרד המשפטים. ​

 • אפוטרטפוס הכללי|מאגר בעלי מניות JCT

  הג'ואיש קולוניאל טרסט לימיטד (JCT), חברת האם של בנק אנגלו פלסטינה קודמו של בנק לאומי, נוסדה ע"י בנימין זאב הרצל בשנת 1899 במטרה לשמש מכשיר פיננסי של התנועה הציונית.​

  מערכת איתור בעלי מניות JCT הוקמה בכדי לאפשר איתור בעלי המניות לצורך דרישת זכויות.

 • הכונס הרשמי|מערכת פשיטת הרגל ופירוקי חברות של הכונס הרשמי

  המערכת מאפשרת לציבור הרחב לבדוק קיומם של צווי כינוס / צווי פשיטת רגל ו/או צווי פירוק. ולברר פרטים על ההליכים המנוהלים מכוח צווים אלו. המערכת אינה כוללת מידע בדבר הליכי פשיטת הרגל ו/או פירוק אשר הסתיימו לפני למעלה מ- 7 שנים, ואינה כוללת מידע על בקשות אשר לא הבשילו לכדי צו כינוס ו/או פירוק. ​
 • רשם הירושה|מידע מקוון רשם לענייני ירושה

  המערכת מאפשרת לציבור הרחב לקבל מידע בנושאים הבאים:
  - בקשות שהוגשו לרשם הירושה ומצבן.
  - צווי ירושה שנתנו על ידי רשם הירושה.
  - בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה,
    בתי הדין הרבניים ובתי המשפט.
  - בירור מתן תגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושא עזבון ומעמד אישי
 • הכונס הרשמי|הגשה מקוונת של תביעת חוב

  במסגרת שיפור השירות לאזרח פיתח הכונס הרשמי טופס מקוון ייחודי המיועד להגשת תביעת חוב בתיקי פשיטת רגל  ובתיקי פירוק חברה. יתרונות ההגשה במערכת המקוונת חסכון בעלות שליחת הבקשה.עדיפות בקליטת תביעת החוב תנתן למגיש תביעת החוב באופן המקוון.העברה מיידית של תביעת החוב אל בעל התפקיד. קבלת פרטיו של בעל התפ ...
 • רשם החברות|הפקת נסח חברה

  שירות המאפשר תמצית עיון בפרטי התאגיד, אשר בנוסף לפרטים הבסיסיים על התאגיד מכיל מידע על דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים של התאגיד
 • רשם החברות|מצב טיפול בפנייתכם לרשם החברות

  באמצעות השירות ניתן לקבל את הפרטים הבאים: סוג הבקשה, מספר הבקשה, תאריך הבקשה, תאריך קליטת הבקשה, תאריך טיפול בבקשה, סטאטוס הטיפול.
 
הבא לדף אחרון