רשימת הפרוייקטים המרכזיים

 
 • תאור הפרויקט מערכת ייעודית חדשה התומכת בפעילות הפרקליטות - הקמת תיק פרקליטות (אזרחי / פלילי / מחלקות הפרקליטות המדינה- כ- 40 יחידות) ממוכן, תמיכה בתהליכי עבודה , ממשקים רבים עם מערכות חיצוניות ופנימיות – קבלת תיקי חקירה מהמשטרה, העברת וקבלת מסמכים וזימונים מבתי המשפט, העברת/קבלת מסמכים משב"ס, תמיכה בתהליכי עבודה בין משרדיים והלשכות במשרד. המערכת מחליפה מספר מערכות רב הקימות היום במשרד.​
  טכנולוגיה כלי מיקרוסופט ו-NET​.
  תועלות ​זמינות ונגישות רבה יותר למידע בפרקליטות, תכלול העבודה ותהליכי העבודה במערכת.
  מצגת על הפרוייקט
 • תאור הפרויקט​ תחזוקה של המערכת הקיימת וציוד קצה עד להקמת המערכת העתידית
  הקמת מערכת חדשה לניהול כלל הפעילות של האגף לרישום והסדר מקרקעין.המערכת תחליף את מערכת רישום המקרקעין הקיימת ותוסיף מודולים לניהול תהליכי הסדר והמפקח על המקרקעין.​
  טכנולוגיה טכנולוגיות שונות:
  Net. פיתוח בסביבת כלי CAD ו- GIS
  תועלות ​ייעול השירות לאזרח באמצעות:
  ניהול תהליכים ממוחשב (ניצול מיטבי של משאבי האגף) ממשל זמין – קבלת שירותים והגשת בקשות באמצעות האינטרנט תיק אלקטרוני מלא על בסיס הדוקומנטום ממשקים מלאים לגופים משיקים (מנהל האוכלוסין, ממ"י, מפ"י, רשות המיסוי, רשות האכיפה והגביה ועוד))
 • תאור הפרויקט​ אפיון ופיתוח מערכת משולבת לכל רשמי התאגידים: משכונות , חברות , עמותות והקדשות. המערכת המתוכננת עבור הרשות, תיתן מענה אחיד ורוחבי לכל צרכי המחשוב של הרשות, על כל יחידותיה. מטרת המערכת, להוות מאגר כולל ומטייב לכלל הנתונים הנדרשים לרישום פיקוח ובקרה בהתאם להנחיות החוק. המערכת מתוכננת גם לתת מענה לגורמי ממשלה, לגופים מוסדיים כגון בנקים וחברות ביטוח ולציבור הן בקבלת מידע הנמצא ברשות על כל הנושאים שבאחריותה, והן לדיווח יעיל של הציבור על תאגידים חדשים או שינויים בתאגידים קיימים. המערכת תאפשר העברת מקסימום שירותים הניתנים לציבור לעבודה באמצעות האינטרנט וחתימה דיגיטלית. המערכת תבוסס על מודולים תשתיתיים כגון: ניהול משימות מנגנון חוקים עסקיים בקשות ותורי עבודה ביצוע פעולות ודיווחים מקוונים באמצעות האתר
  טכנולוגיה .NET
  תועלות הקמת מערכת מידע כלל ארצית תאפשר מידע זמין, מכל מקום על מאגר התאגידים: החברות, השותפויות, המפלגות, העמותות, ההקדשות, חברות לתועלת הציבור והמשכונות, ותכני פעילותן, בשקיפות מרבית. הגברת מהימנות ואמינות המידע המוצג למשתמשים ולציבור באמצעות פרויקט טיוב ומקדים ותהליכי טיוב ובקרה על הנתונים לאפשר דיווחים מקוונים לבעלי תפקידים בחברה ומייצגים ולאפשר פיקוח ובקרה על רו"ח ועו"ד חיצוניים הממונים מטעם הרשות. שיפור השירות לציבור באמצעות מוקד הטלפוני ומוקד קבלת קהל לצורך שירות כולל, .One-Stop-Service מקצועי ומיידי, תואם למדיניות השגת שיפור בפריון וחיסכון התקציבי המבוסס על העברת מקסימום פעילות ושירותים לציבור באמצעות האינטרנט .
 • תאור הפרויקט​ מערכת מדגמים הינה מערכת לניהול בקשה לרישום מדגם ברשות הפטנטים וניהול כל מחזור החיים של הבקשה, משלב הגשת הבקשה, דרך בחינת הבקשה ועד לרישומה ביומן הפטנטים והמדגמים וחידושה בהתאם לצורך. המערכת תאפשר לנהל את כל המידע אודות הבקשה באופן אלקטרוני, בדגש על הצגה ויזואלית של עיצוב החפץ, שהוא לב ליבו של הקניין הרוחני שהלקוח מבקש להגן.
  טכנולוגיה net framework 4, MVC4.
  תועלות מתן שירות מיטבי לציבור - מחשוב וייעול תהליכי העבודה במחלקה, , נגיש ונוח לעיבוד (הן למחלקה והן לציבור). מחשוב מערך התשלומים שיאפשר בקרה מרבית אחר התשלומים. בניית מערכת גמישה אשר תומכת בשינויי תהליכים וחוקים באופן דינאמי
 • תאור הפרויקט​ מטרת פרוייקט זה היא להקים תשתית טכנולוגית מתקדמת עבור הגורמים המדווחים (המחוייבים בחובת הדיווח) לדווח בצורה מקוון אל הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. התשתית הטכנולוגית המתוכננת תשפר את מהימנות ואמינות המידע, תשפר משמעותית את רמת אבטחת המידע, תייעל את תהליך הדיווח והחיווי החוזר אל הגורמים המדווחים ותחסוך עלויות תפעוליות (הן לגורמים המדווחים והן לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור). המערכת תספק כלים טכנולוגיים למגוון רחב של גורמים מדווחים - החל מגורמים מדווחים אשר להם מחשב בודד ועד לארגונים גדולים עם מערכות מידע מורכבות. התשתית המיועדת תספק רמת זמינות גבוהה לדיווחים ומכל מקום.
  טכנולוגיה Web Application, .NET, MVC, KENDO
  תועלות המערכת תייעל בצורה משמעותית את תהליך קליטת המידע ותנגיש אותו לגורמים המדווחים דרך האינטרנט. מערכת זו תשפר טיב ואיכות המידע הנקלט במאגרי הרשות. המערכת תצמצם משמעותית את עלויות מרכז הקלט המאוייש ע"י גורמים אנושיים ואחראי על הזנת הדיווחים
 • תאור הפרויקט ​מערכת "תאנה" לניהול אגרות ותעריפים, הינה מערכת רוחבית שאמורה להחליף את המודולים הכספיים של מערכות המחשוב היחידתיות, במשרד המשפטים ותהווה ממשק ביניהן לבין המערכות של בנק הדואר, שרת התשלומים הממשלתי (שה"ם), מרכב"ה ובנק ישראל. המערכת תשמש כספר עזר, לצד הניהול הכספי המנוהל במערכת מרכב"ה. בנוסף המערכת תנהל את תעריפי האגרות ותספק מידע למערכות חיצוניות ולמערכות התפעוליות וכן את תהליך החזרת כספים ללקוחות המשרד.
  טכנולוגיה NET,SOA.
  תועלות ניהול מרוכז של הכנסות מגבייה, עבור כל סוגי האגרות המנוהלות ביחידות משרד המשפטים וקבלת דיווח אמין ומיידי על תשלומי אגרה שהתקבלו מלקוחות המשרד.
 • תאור הפרויקט ​אפיון ופיתוח מערכת לניהול תהליכי העבודה בסנגוריה הציבורית. היעד המרכזי של המערכת הוא להעמיד לרשות הסנגוריה הציבורית תשתיות מידע, נתונים, טכנולוגיה וכלים ממוחשבים, אשר יתמכו בתהליכי-העבודה שלה ובתהליך רצוף של שיפור עבודתם של עובדי הסנגוריה הציבורית ושל עורכי הדין הממונים מטעם הסנגוריה בכל תחומי הפעילות של הסנגוריה. המערכת תהיה מושתת על העקרונות הבאים: ניהול של תיקים אלקטרוניים. ניהול משימות. ניהול של חוקים עסקיים. ניהול תהליכים. התרעות. ניהול הידע. ניהול מאגר של סנגורים חיצוניים. טפול בהיבטים הכספיים.
  טכנולוגיה טרם נקבע
  תועלות שיפור של יכולת הניהול של הסנגוריה הציבורית הארצית ומחוזות הסנגוריה הציבורית. שיפור וייעול של תהליכי-עבודה בסנגוריה הציבורית, יכולת בקרה על התהליכים, קיצור של משך הטפול בתיקים, גישה רחבה למאגרי מידע משפטיים ואחרים. שיפור הבקרה והפיקוח על עבודתם של עורכי הדין הממונים מטעם הסנגוריה הציבורית. שיפור של רמת-השרות ללקוחות של הסנגוריה הציבורית. העלאה של רמת האמינות, התקינות והשלמות של הנתונים והמסמכים במערכת. תיק אלקטרוני - זמינות התיק, על כל מרכיביו, לכל דורש בכל עת. מניעת אובדן של מסמכים, צמצום של זמני-הגישה למסמכים, חסכון בשטחי אחסון ועוד...
 • תאור הפרויקט שינוי סביבת העבודה למשתמשי המשרד לעבודה עם שולחן עבודה מרוחק באמצעות citrix פלטפורמת
  טכנולוגיה CITRIX, Xenapp
  תועלות שינוי סביבת העבודה למשתמשי המשרד לעבודה עם שולחן עבודה מרוחק באמצעות citrix פלטפורמת
 • ייעוד רשות הפטנטים הוא לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני ותעשייתי בישראל, באמצעות רישום פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור.
  מתן הזכות מותנה בבחינת הבקשה לרישום, בחינה שייעודה להבטיח כי ההגנה הבלעדית שמקנה הרישום תוענק למבקש, בלא לפגוע בזכויות החוקיות של אחרים.
  רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, מוסמכת  לנהל הליכים משפטיים ומספקת מידע והדרכה לקהל בנושא פטנטים מדגמים וסימני מסחר.
  רשות הפטנטים הוסמכה לפעול במסגרת האמנה לשיתוף פעולה PCT  כרשות חיפוש ובחינה בינלאומית לפטנטים ב-1 ביוני 2012.
  מאז הוסמכה, יכול מבקש פטנט ישראלי לקבל בישראל שירותי חיפוש ובחינה לבקשת פטנט בינלאומי, שירות שבעבר ניתן היה לקבלו רק בארה"ב ואירופה. הסמכה בינלאומית זאת התקבלה בזכות פיתוח התוכנה הייחודית PCT SAPIA – ומכאן חשיבותה למדינת ישראל בקהילייה הבינלאומית.

  מצגת על המערכת