פרויקטים מרכזיים

 
רשימת פרויקטים מרכזיים באגף מערכות המידע של משרד המשפטים

 
 

באגף מערכות מידע במשרד, מתנהלים בכל רגע נתון עשרות פרויקטים, בהיקפים שונים, טכנולוגיות שונות ושיטות שונות.
על מנת למקד את תשומת הלב הניהולית בפרויקטים המרכזיים ביותר, המורכבים והמסוכנים, הוחלט להגדיר רשימה
מצומצמת של פרויקטים שתיקרא "פרויקטים עיקריים". רשימה זו אינה רשימה קבועה, היא תיבחן לפרקים ועשויה
להשתנות מעת לעת, בהתאם לצרכים.
המשמעות של פרויקט המוגדר "כפרויקט עיקריי" הינה מעקב ובקרה ניהולית (באמצעות ועדות היגוי, סקירת סטאטוס מוגברת, ועדיפות במתן משאבים רוחביים PMO בישיבות הנהלה, דיוני סטאטוס פרויקטאליים, ועוד), והקצאת משאבים (במקרה של קונפליקט עם פרויקטים אחרים).