בקידמת הטכנולוגיה

 • פרוייקטי תשתיות

  ​מטרת הפעלת מרכז השירות היא להשיג שיפור מתמיד ברמת השירות ללקוחות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במדדים שהוגדרו בהסכם שירות (SLA) בר אכיפה.
  להרחבה
 • מערך בדיקות אבטחת איכות

  הרחבה ושיפור פריסת מערך בדיקות אבטחת איכות (QA) לפרויקטים בפיתוח ובתחזוקה
  להרחבה
 • פרויקט התאוששות מאסון (DRP)

  ​מטרת הפרויקט היא הבטחת שרידות והמשכיות השירותים השונים שאגף מערכות מידע מספק גם במקרה של השבתה מערכתית בליבת המחשוב תוך כדי פישוט התחזוקה, הפחתת תקלות ושיפור ביצועים.
  להרחבה
 • תחום ניהול התוכן

  תחום זה עוסק בניהול כל סוגי התוכן הקיימים במשרד המשפטים באמצעות Documentum של חברת EMC   ומוצרים נלווים.
  להרחבה
 • פעילות תחום BI (תובנה עיסקית)

  BI הינו קיצור של BUSINESS INTELLIGENCE או בעברית – תובנה עסקית.
  תובנה עסקית הינה אחד מהתחומים המרכזיים כיום בעולם מערכות המידע הארגוניות, ומתייחסת לקבוצה של יישומים, טכנולוגיות וגם למיומנויות ושיטות עבודה המאפשרות מיצוי ידע ותובנה מתוך כלל הנתונים הקיימים בארגון. כל זאת בצורה אינטגרטיבית במטרה ליצור תשתית מידע וידע איכותי לביסוס תהליכי קבלת החלטות ניהוליות ואסטרטגיות.
  המידע עליו מתבסס ה-BI  נקרא DataWarehouse.
  ה- DataWarehouse הינו מאגר נתונים המאפשר הפיכת המידע והנתונים הקיימים בארגון למידע חיוני, המשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות ואופרטיביות ולהנעה עסקית של הארגון בהתאם ליעדיו ומטרותיו.
  לעומת המערכות התפעוליות הממוקדות באיסוף ותיעוד נתוני העבר וההווה, מערכות ה-BI  יעילות בהפיכת הנתונים למידע המאפשר מדידת ביצועים, הצפת חריגים וביצוע תחזיות וניבוי של התרחשויות עסקיות עתידיות.
  להרחבה
 • פרוייקט סריקה

  ​פרויקט הסריקה מהווה את אחד מאבני היסוד של חזון משרד המשפטים להתנהל "כמשרד ללא נייר". 
  משנת 2007 החל תהליך סריקה, שהוטמע בהדרגה על כלל יחידות המשרד ברמת חוצי ארגון. במסגרת התהליך נסרקו עד היום כ- 120 מיליון דפים וכ- 2.3 מיליון מפות ועמודים.
  להרחבה