פרוייקטי תשתיות

 
​מטרת הפעלת מרכז השירות היא להשיג שיפור מתמיד ברמת השירות ללקוחות, כפי שהיא באה לידי ביטוי במדדים שהוגדרו בהסכם שירות (SLA) בר אכיפה.

ניהול רמת השירות

 • שיפור חווית המשתמש על ידי מעבר לטכנולוגיה של תחנות עבודה ווירטואליות (Citrix).
 • הבטחת חוויית משתמש אחידה ואיכותית ללא תלות במיקום המשתמש או בהתקן הגישה (תחנת עבודה נייחת, ניידת, רזה, סלולרית...)
 • הבטחת גישה מאובטחת ומהירה למשאבי המידע המרכזיים.

 

שיפור הזמינות השרידות והיעילות התפעולית על ידי צמצום חדרי מחשב מבוזרים

 • מעבר מתשתית מבוזרת לשני מרכזי מחשב עיקריים המגבים זה את זה בירושלים ובתל-אביב.
 • יצירת חיסכון ויעילות תפעולית על ידי ריכוז תשתיות המחשוב של הארגון וצמצום כמות השרתים.
 • הטמעת תשתיות טכנולוגיות מתקדמות בעלות רמת שרידות גבוהה בחדרים המרכזיים.
 • מימוש טכנולוגית וירטואליזציה של שרתים על מנת לייעל את השימוש בחומרה ולהקנות יכולות זמינות גבוהה.
 

המשכיות עסקית

של מערך האחסון ועל יכולות ניהול מתקדמות (Replication) פתרון ההמשכיות העסקית מבוסס על יכולות שכפול הנתונים
של מערך השרתים הוירטואליים.
המידע משוכפל בין האתרים הראשיים באופן רציף ושוטף ומאפשר בעת הצורך לפעול באתר הגיבוי עם אובדן מידע מזערי
התואם לדרישות ההמשכיות העסקית הנדרשת
ובעת הצורך ניתנים להפעלה ויאפשרו את המשך (Stand by) השרתים והיישומים נמצאים באתר הגיבוי במצב המתנה
הפעילות החיונית של המשרד בתוך זמן קצר.
 
 

שליטה ובקרה – הרחבת יכולות שליטה בקרה וניהול של כלל מרכיבי התשתית

ניהול פרואקטיבי של בעיות וסיכונים והבטחת רמת שירות מוגדרת לכלל המערכות והיישומים.
ניטור כלל רכיבי התשתיות והיישומים על מנת לאפשר נקיטת פעולות מונעות בשלבים מוקדמים של התהוות בעיה, ובכך
למנוע את ההתרחשות של מרבית התקלות השכיחות.
במקרה הצורך המערכת מסייעת לאיתור מהיר של הגורמים לתקלה ולקיצור זמן הטיפול בתקלה.
המערכת מנטרת תהליכים עסקיים מרכזיים ומאפשרת בקרה על חווית המשתמש ונקיטת פעולות לשיפור ביצועים
וזמינות במקרה הצורך.
 
 

אבטחת מידע

מענה לאיומים קבועים ומשתנים בתחום אבטחת המידע, בגישה של ניהול סיכונים מושכל, תוך מתן
גמישות תפעולית בהתאם לצרכי הארגון.
 
 

שיפור ופיתוח שרותי תשתיות

1. שירותי תשתית במתכונת ענן פרטי
על מנת לאפשר ניצול יעיל של משאבי המיחשוב עבר המשרד לשימוש בתשתיות מתקדמות המיישמות טכנולוגיה של
וירטואליזציה בשכבות השונות (שרתים, תקשורת ואחסון).
כחלק מתפישת השירות וההתייעלות בכוונתנו להטמיע יכולות המאפשרות אספקה יעילה ומהירה של תשתיות מורכבות
וסביבות עבודה עבור הפרויקטים השונים.
פתרונות מסוג זה מאפשרים יצירה אוטומטית של תשתיות וסביבות עבודה. פתרונות מסוג זה מאפשרים קיצור זמני אספקה,
איכות גבוהה ובדוקה של תוצרים וניהול מושכל ויעיל של משאבים.

2. מערך האחסון
בשנה הקרובה יושלם מאמץ להרחבה וחיזוק תשתיות האחסון. מהלך זה נועד לאפשר למשרד להיערך אל מול דרישות
הביצועים, גידול בנפחים והגברת השימוש במערכות המידע.
כחלק מהיכולות המתקדמות של מערכי האחסון יוטמעו פתרונות שרידות וגיבוי מתקדמים ואינטגרציה מובנית לסביבה
הווירטואלית, שתאפשר לשמור על רמת ביצועים גבוהה וגמישות תפעולית ביעילות ובחסכון של משאבים.
באופן שיהיו מוכנים להפעלה DR על בסיס יכולות אלו יוטמע פתרון מתקדם לסנכרון השרתים היישומים והמידע לסביבת ה
ולהמשך מתן שירות בזמן קצר בהתרחש אסון.
 
 
3. שיפור מערך הגיבוי – מעבר מגיבוי מבוסס קלטות לתפישת גיבוי של Backup to Disk .
מעבר לגיבוי מבוסס דיסק נועד לאפשר עמידה בדרישות המחמירות ביותר של גיבוי מערכות ללא הפרעה למערכות
התפעוליות ובאופן שיבטיח אמינות וזמינות מלאה של הגיבוי ויאפשר שחזור מהיר על פי הצורך.
עקרונות הפתרון: 
 • שליטה וניהול על ידי תוכנת גיבוי מרכזית
 • מערך אחסון ייעודי המשלב יכולות Deduplication  לחסכון בנפח דיסק ובזמני גיבוי וכן תהליכי בדיקה ואימות של תקינות הגיבוי.
 • הטמעת תהליכי גיבוי מבוססי vStorage API - לגיבוי סביבת הווירטואליזציה.
 • תכנון תהליכי הגיבוי למערכות השונות תוך שילוב יכולות ה- Snapshot של מערכת האחסון.
 • רפליקציה של המידע המגובה לאתר מרוחק עבור DR על מנת להימנע מהצורך להוציא קלטות לאתר מרוחק על-בסיס יומי .

4. מימוש אתר DRP
לאחר סיום הקונסולידציה והוירטואליזציה של השרתים ולאחר השלמת בניית מערך האחסון המרכזי החדש, תושלם השנה ה-DPR.
ה-DPR יאפשר את זמינות ושלמות המידע ומשאבי המחשוב המרכזיים במקרה אסון.
מרכז המחשוב החליפי (אתר ה-DR ׂ) ימוקם בשלב ראשון באתר הדר דפנה ובהמשך באתר המיועד החדש. מוגדר על פי קריטיות המערכת.
השלמת המיזם תאפשר את זמינות ושלמות הנתונים על פי SLA מוגדר על פי קריטיות המערכת..
 
 

5. אבטחת מידע
על מנת לאפשר מערך מחשוב מהימן ומוגן תוך שמירה על פונקציונאליות וגמישות תפעולית, יוטמעו השנה מספר כלים
מתקדמים מעולם אבטחת המידע. בין השאר יתאפשרו היכולות הבאות:

 • מידור וניהול הרשאות ממוקד בהתאם לצרכים העסקיים.
 • מיקוד אמצעי הגנה מתקדמים במערכות ובמשאבים בהתאם לאופי המידע ולרגישותו.
 • בקרה על כניסה ויציאה של מידע מתוך ואל רשת המשרד.
 • בקרה מעקב ורישום אירועים בשכבות השונות.
 • בקרה והתראה על אירועים חריגים ו/או חשודים המתרחשים ברשת.
 • בקרה וחסימה של איומים מהרשת הציבורית.