פעילות תחום BI (תובנה עיסקית)

 
BI הינו קיצור של BUSINESS INTELLIGENCE או בעברית – תובנה עסקית.
תובנה עסקית הינה אחד מהתחומים המרכזיים כיום בעולם מערכות המידע הארגוניות, ומתייחסת לקבוצה של יישומים, טכנולוגיות וגם למיומנויות ושיטות עבודה המאפשרות מיצוי ידע ותובנה מתוך כלל הנתונים הקיימים בארגון. כל זאת בצורה אינטגרטיבית במטרה ליצור תשתית מידע וידע איכותי לביסוס תהליכי קבלת החלטות ניהוליות ואסטרטגיות.
המידע עליו מתבסס ה-BI  נקרא DataWarehouse.
ה- DataWarehouse הינו מאגר נתונים המאפשר הפיכת המידע והנתונים הקיימים בארגון למידע חיוני, המשמש לצורך קבלת החלטות עסקיות ואופרטיביות ולהנעה עסקית של הארגון בהתאם ליעדיו ומטרותיו.
לעומת המערכות התפעוליות הממוקדות באיסוף ותיעוד נתוני העבר וההווה, מערכות ה-BI  יעילות בהפיכת הנתונים למידע המאפשר מדידת ביצועים, הצפת חריגים וביצוע תחזיות וניבוי של התרחשויות עסקיות עתידיות.

ה- BI מאפשר מגוון של יכולות:

 • גישה מהירה עקבית ומובנת למשתמשי המערכת.
 • שילוב נתונים ממערכות שונות למבנה אחיד ואינטגרטיבי.
 • מבנה פשוט, שמתאים לשליפות של נתונים רבים.
 • שמירת היסטוריית נתונים.
 • טיוב ואינטגרציה ליצירת "אמת אחת בארגון".
 • מקורות מידע מגוונים.
 • הצגת המידע בצורה סיכומית עם יכולת תחקור לעומק (DRILL DOWN).
 • תמיכה בכמויות נתונים גדולות ושאילתות מורכבות.
 • תמיכה בתהליך קבלת החלטות להשגת יעדים ארגוניים.
 • משחרר את ערך המידע ה"כלוא" במערכות התפעוליות.
 

יתרונות ה- BI  לעובד ולמנהל:

לעובד – קבלת כלי ניתוח אנליטי וגמיש אשר אינו קיים במערכת התפעולית  המאפשר לו במבט אחד לקבל מידע רב לגבי הנתונים הן ברמת סיכום גבוהה המבוסס על פילוח לפי קבוצת מאפיינים מסויימת והן במעבר מהיר (DRILL DOWN) לקבלת מידע ברמת הרשומה הבודדת.
למנהל – קבלת תצוגה מיידית ורציפה על מדדי הביצוע והיעילות הרלוונטיים באמצעות מגוון של גרפים ושעונים המציגים את המידע המבוקש ברמות סיכום שונות וחתכים שונים דבר המקל על איתור חריגות עוד בשלבים הראשונים להתהוותם ומאפשר פעולה מוקדמת לתיקון המצב.
 

BI  במשרד המשפטים:

 • משרד המשפטים מאופיין בריבוי פעילויות עסקיות השונות מאד באופיין, עם זאת קיימים אלמנטים משותפים.
 • בהתאם לכך פתרון ה-BI מפותח במסגרת של "ספירלת מארטים", כלומר, פיתוח פתרון המותאם לכל אחת מהיחידות תוך שמירה על אינטגרציה ביניהן (לדוגמא: שמירה על קונבנציית שמות אחידים, שימוש במימדים משותפים, פתרונות רוחביים, ממשק משתמש אחיד, שפה ארגונית אחידה וכו'). 

תהליך העבודה מול היחידות במשרד כולל:

 1. לימוד והבנה של העולם העסקי בכל יחידה לצורך הגדרה ואפיון המדדים שהלקוחות/מנהלים הציפו בדרישתם .
 2. איתור הנתונים הרלוונטיים מתוך מאגרי המידע של כל יחידה, שיסייעו בהצגת תמונה מלאה ובעלת משמעות.
 3. אפיון מבנה הנתונים (DataWarehouse) בו ירוכזו באופן יעיל שלל הנתונים הרלוונטיים שיסייעו בחישוב המדדים שהוגדרו.
 4. פיתוח תהליך טכני תשתיתי (ETL) שיאפשר:
 • הגעת הנתונים הרלוונטיים ממקורותיהם השונים (מע' תפעוליות / קבצים) למבנה שאופיין.
 • טעינה רציפה של הנתונים החדשים המתווספים כל הזמן וריענון החישובים המתבססים על כלל הנתונים.
 • תחזוקה נוחה, מובנת וגמישה לשינויים.
      5.  בניית הדוחות / מערכות דשבורד / מערכות KPI שיוצגו בהתבסס על הנתונים שנטענו והחישובים שהתבצעו עליהם.  
      6.  ליווי וסיוע בהטמעת כלי ה-BI שפותחו ותחזוקה שוטפת שלהם בהיבט של שינויים והתאמות בהתאם לדרישות היחידה.