מכרזי האגף

תוצאות 10-1 מתוך 52 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 52 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
56-2019מכרז פומבימכרז פומבי 56-2019 אספקה, התקנה ותחזוקה של תוכנות בינה עסקית QlikSense ו-Tableau כולל הדרכה, הטמעה ושירותי מומחה לתוכנות03.02.20להרחבה
53-2019מכרז פומבימכרז פומבי 53.2019 אספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור משרד המשפטים09.12.19להרחבה
35-2019מכרז פומביאספקה הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומיטוב רוחב פס ורמת שירות ברשת24.10.19להרחבה
48-2019בקשה לקבלת מידע RFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע לבחינת קיומם ויכולותיהם של מוצרים למיפוי תהליכי זרימת נתונים במערכות בינה עסקית23.09.19להרחבה
37-2019מכרז פומביהספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכת ניהול משמרות19.08.19להרחבה
30-2019מכרז פומבימכרז פומבי לאספקת שירותי סקירה וסימון של ציוד מחשוב, לוגיסטי וספרים עבור משרד המשפטים12.08.19להרחבה
26-2019מכרז פומביאספקת שירותי בדיקות איכות תוכנה (QA)02.09.19להרחבה
12-2019מכרז פומבימכרז פומבי מספר 12-2019 - שדרוג ותחזוקה של תשתית החשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים16.07.19להרחבה
10-2019מכרז פומבימכרז פומבי 10.2019 אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של מערכות מידע עבור משרד המשפטים03.06.19להרחבה
89-2018בקשה לקבלת מידע RFIבחינת קיומם של פתרונות לניהול ידע ארגוני05.03.19להרחבה
 
הבא לדף אחרון