פורומים וועדות מקצועיות ותפעוליות

 
​במסגרת הפעילות השוטפת, מתקיימים מעת לעת פורומים וועדות המלווים את תהליכי העבודה השונים בנושאים שונים:

​ישיבות לניהול האגף

 • ועדת היגוי מערכות מידע (משרדי) - ועדה המתכנסת בראשות מנכ"ל /סמנכ"ל המשרד ובהשתתפות מנהלי האגפים והיחידות במשרד. ועדה קובעת את מדיניות המחשוב ומשתתפת בתהליך קבלת ההחלטות הקשורות לפעילות אגף מערכות מידע, ובחלוקת משאבי התקשוב.
  במעמד זה נחשפים המשתתפים למידע על טכנולוגיות עדכניות ויישומים חדשים אשר יכולים לעניין את הנהלת המשרד.
 • פורום צוות הנהלה – כולל את מנהלי החטיבות והמטה , תפקידו לקבל החלטות הנוגעות לניהול האגף בהיבט התפעול השוטף והתוכניות לעתיד.
 

פורומים לשיתוף ידע

 •  פורום מנמ"רים יחידתיים - בפורום משתתפים כלל המנמר"ים היחידתיים. במסגרת הפורום נסקרות הפעילויות השונות המתנהלות באגף ומוצגות טכנולוגיות חדשות ויישומים עדכניים, פורום זה תורם לתהליך שיתוף הידע באגף.
 • פורום מנהלי פרויקטים/תחומים- פורום בהשתתפות מנהלי הפרויקטים ומנהלי התחומים באגף. במסגרת הפורום נסקרות הפעילויות השונות המתנהלות באגף ומוצגות הרצאות העשרה אודות טכנולוגיות חדשות ויישומים עדכניים לרבות ביצוע מפגשים בקרב חברות רלוונטיות. פורום זה תורם לתהליך שיתוף הידע באגף ולשמירה על הקידמה טכנולוגית בקרב מנהליה.
 

בקרות וניהול פרויקטים

 • ועדות היגוי לפרויקטים - כגון ועדת היגוי פרויקט רימון, ועדת היגוי פרויקט תנופ"ה. הקמה וזימון פורום כזה נעשה עפ"י דחיפות ועדיפות הפרויקט.
 • ועדות היגוי מקצועיות - כגון פרום מנתחי מערכות ופורום QA. מטרת הפורום המקצועי לדון בהיבט הרוחבי של פעילות האגף הנוגע ליחידות המקצועיות, מוצגים מסמכים עדכניים ומתבצעים דיונים מקצועיים אשר תכליתם העשרה של ידע ומתן במה לליבון בעיות מקצועיות.
 • פורום בקרת פרויקטים - מתקיים אחת לחודש בהשתתפות הנהלת האגף (כל פרויקט מציג אחת לרבעון), בפגישה מציגים הפרויקטים סטאטוס רבעוני בהיבטי : תכולה, לו"ז, ותקציב.
 

תקציב

 • ועדת מכרזים - ועדת מכרזים משרדית לרכש והתקשרויות לענייני ענ"א. תפקיד ועדת המכרזים: בחירת גורם או גורמים להתקשרויות. דיון והחלטה לקביעת סוג התקשרות, על פי התקנה המתאימה בתכ"ם. דיווח לוועדת הפטור על החלטות שאינן טעונות אישורה או אישור גורם אחר.
 • ועדת פטור משרדית – הפניה לוועדת הפטור נעשית על ידי ועדת המכרזים המשרדית במקרים המחייבים אישור לפי החוק ועדה עליונה לתקשוב – ועדה מנוהלת ע"י הממונה על התקשוב הממשלתי ותפקידה לאשר מכרזים רחבי היקף לפרויקטים גדולים.
 

ת"ע שנתית

 • פורום תע"ש אגפית - דיון זה נערך בהשתתפות: הנהלת האגף, מטרת הפרום הינה בחינה בראייה מקצועית ורחבה של כל היוזמות (מבחינת התועלת והעלות), הבנת האילוצים ותלויות. בחינת התעדוף הראשוני של היוזמות (לפי ציון ההלימה) ותיקון עובדות שגויות.
 • פורום בקרת תוכניות עבודה - מתקיים אחת לרבעון, בהשתתפות הנהלת האגף וה-PMO. מטרת הפורום היא שליטה בתוכנית העבודה השנתית תוך מיקוד ברבעון הקרוב בפרט והתכנסות תוכנית העבודה השנתית בכלל.