תוכניות עבודה

 
​תהליך בניית תוכנית עבודה: 
לקראת כל שנת עבודה מתחיל תהליך איסוף הדרישות מנציגי היחידות השונות במשרד תוך תעדוף הצרכים והבקשות של היחידות אל מול היעדים העסקיים שעליהן להשיג מחד, ומול מדיניות משרד המשפטים, בכללותו, מאידך.
במקביל מתומחרות ומתועדפות היוזמות בפריזמה של מערכות מידע (עלות, סיכונים טכנולוגיים ותפעוליים וכו').

 להלן תרשים-על לתהליך גיבוש ת"ע שנתית של האגף

 

 

 

 
 

יעדי האגף העיקריים לשנת 2015 

  • פיתוח וחשיפת שירותים מקוונים לאזרחים
  • העמדת מערכות מידע מודרניות וזמינות ליחידות המשרד, לשם שיפור השרות לאזרח ולייעול פעולתן
  • קידום ושיפור תשתיות המחשוב והשרידות כוללDRP במשרד
  • שיפור וקידום יכולות בתחום אבטחת המידע והסייבר
  • שיפור וייעול תהליכי הפיתוח והתפעול באגף
 
 
 

פרוייקטים עיקריים