מבנה ארגוני

 

להלן מבנה ארגוני של אגף מערכות מידע במשרד המשפטים