בעלי תפקידים

 
בעלי תפקידים באגף מערכות מידע

 • ששון סופרי - מנהל אגף מערכות מידע
  טלפון: 02-6362402
 • חנוך יהושוע - מנהל חטיבת לקוחות
  טלפון: 02-6362424
 • עקיבא כרמל - מנהל חטיבת פתרונות תוכנה
  טלפון: 02-6362405
 • איציק בן עמי - מנהל חטיבת רכש ולוגיסטיקה
  טלפון: 02-6362404
 • אריאל מעיין - מנהל תחום הפיתוח
  טלפון: 02-6362432
 • זאב כנפו - מנהל טכנולגי 
  טלפון: 02-6362407
 • סיון שירה אליאס - מנהלת תחום PMO 
  טלפון: 02-6362419
 • ציקי גד - מנהל תפעול
  טלפון:02-5419877
 • יואב דוקטש - מנהל תחום אינטרנט ופורטל
  טלפון: 077-2734555
 • אבי סולומון - מנהל תחום מכרזים וועדות מכרזים ענ"א
  טלפון: 02-6362409
 • ישראל חנוכה - מנהל תחום מרכב"ה
  טלפון: 02-6362410
 • זיו סלייטר - מנמ"ר יחידתי רשות התאגידים (רשם החברות, עמותות, משכונות, הקדשות ומפלגות)
 • דרור בן יהודה - מנמ"ר יחידתי רשות הפטנטים
 • אביטל לונקה - מנמ"רית יחידתית האגף לרישום, הסדר ופיקוח על מקרקעין (ובכלל זה הטאבו)
 • דיאנה גליף - מנמ"רית יחידתית האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
 • ברטי מנדל - מנמ"ר יחידתי סנגוריה ציבורית (פלילי), סיוע משפטי (אזרחי), בתי הדין השרעיים ובתי הדין הדרוזיים
 • מנמ"ר יחידתי - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (רשל"ה)
 • מיטל בכר - מנמ"רית הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) ונציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (נבת"ם).
 • חיה אליהו - מנמ"רית יחידתית של יחידות המשרד הראשי ויחידות המטה
 • רונית גולן - מנמ"רית יחידתית נציבות על תלונות על שופטים, נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אגף שומת מקרקעין והיחידות מקצועיות
 • גד ישורון - מנהל תחום דוקומנטום
  טלפון: 03-6979562
 • אלחנן שוורץ - מנהל תחום ניתוח מערכות
  טלפון: 02-6362418
 • מירי פורטי - מנהלת תחום BI
  טלפון: 03-6979514
 • שגיא טרייבל - מנהל בדיקות
  טלפון: 08-9239000 שלוחה 3537
 • דבורי קסל - מנהלת תחום הדרכה והטמעה
    ​טלפון: 03-6362471 
 • מתן שני - מנהל אבטחת מידע
    ​טלפון: 02-6362422 ​