אגף בכיר תקציבים, כלכלה, פיקוח ובקרה

 
​אגף התקציבים משמש יחידת מטה האחראית על תכנון התקציבים של יחידות משרד המשפטים, בקרת תקציבים וניצולם בהתאם ליעדים ולסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.​​

תמונה של אנשים מחשבים חישובים

תחומי פעילות האגף:

  1. תכנון התקציבים של משרד המשפטים.
  2. בקרת תקציבים וניצולם בהתאם ליעדים ולסדרי העדיפויות של הנהלת המשרד.
  3. הטמעת תהליכי העבודה ביחידות המשרד בכל הקשור להיבטים תקציביים וכלכליים.
  4. גיבוש ובחינת צרכים תקציביים של יחידות המשרד, וטיפול בהקצאת משאבים תקציביים בהתאם להחלטת הנהלת המשרד.
  5. פיקוח ובקרה על התייעלות וחיסכון היחידות בנושאים שונים.
  6. בחינת יעילות כלכלית של פרויקטים ושינויי חקיקה שמוביל המשרד.
 
מנהל האגף: רו"ח יוני רובין.

יצירת קשר:

  • טלפון:02-6466621
  • פקס:02-6462554