תפקידם של בתי הדין

 
בתי הדין הדרוזיים מטפלים בנושא האישות של בני העדה הדרוזית בלבד.

בין הנושאים בהם עוסקים בתי הדין: 

 • נישואין
 • גירושין
 • מרידה וציות (טאעה)
 • מזונות
 • החזקת ילדים 
 • מינוי אפוטרופוס
 • רישום צוואה בחיים
 • קיום צוואות
 • צווי ירושה 
 • מינוי עורכי נישואין
 • מינוי אחראי הקש 
 • צווי עיכוב יציאה מהארץ