הנהלת בתי הדין השרעיים

 

אודות

​מדינת ישראל הכירה בבתי הדין השרעיים, בסמכויותיהם ובדין התקף בהם וזאת בהתאם לפקודת סדרי שלטון ומשפט ואף חוקקה את חוק הקאדים לאישור מינויים שהכיר בקאדים שכיהנו בבתי הדין ערב הקמת המדינה. 

 

סמכויות

  • סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל לשנת 1947 -1922,
    בהתאם לחוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים לשנת 1333 ה', כלהלן :