סמכויות בתי הדין השרעיים

 
סמכויות בתי הדין השרעיים נקבעו בדבר המלך במועצתו על ארץ ישראל לשנת 1947 -1922,
בהתאם לחוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים לשנת 1333 ה', כלהלן :

 • ענייני נישואין - הוכחת נישואין, היתר לנישואין, אשרור נישואין, מוהר ונדוניה.
 • ענייני גירושין - הוכחת גירושין, בוררות, פירוד וביטול נישואין.
 • מזונות - אישה, בן, אב וסב. אפוטרופסות וכשרות משפטים.
 • אחזקת ילדים - סדרי ראיה ואירוח.
 • כשרות יוחסין של קטינים - אבהות.
 • ניהול נכסי נעדרים ופסולי כשרות.
 • ציות - שלום בית.
 • וקף -הקדשים.
 • מניעת אלימות במשפחה - החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א- 1991.
 • המרת דת לאיסלאם - פקודת העדה הדתית (המרה).
 • יחסי ממון בין בני זוג - חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג- 1973.
 • ירושה - חוק הירושה התשכ"ה- 1965.