הנהלת בתי הדין השרעיים

 

 

כתובת

 


כתובת למשלוח דואר

​כתובת למשלוח דואר: רחוב הלל ,37 ת"ד 2441, ירושלים.
מיקוד 9102302​


טלפון

 


פקס

02-6462828

דוא”ל