בית הדין

 
במסגרת מערכת בתי הדין השרעיים פועלים ,תשעה בתי דין איזוריים הפרושים ברחבי הארץ לפי מפתח
גיאוגרפי, וכן בית הדין השרעי לערעורים והנהלת בתי הדין.