כלי עזר לשמאי

 
​להלן טבלת קבצי עזר לשמאי המקרקעין

הורדת קובץ אפשרית ע"י לחיצה על מקש ימני בעכבר ובחירת האפשרות "שמירת יעד בשם"

תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאור מורחבממויין לפי תאור מורחב בסדר יורדקובץ  
חוות דעת רואה חשבון לדוגמא​דוגמא לדו"ח הכנסות והוצאות בגין פעילות ניהול נכס שיערך ע"י רואה חשבון בהתאם לסעיף 4.10ה' לתקן מספר 19.0 וסעיף 4.12ה' לתקן מספר 17.1 קובץ PDF
שומה לבטוחה לדוגמא
דוגמא לשומת מקרקעין למטרת בטוחה עפ"י תקן מספר 19​
קובץ וורד
שומה לדוגמא
דוגמא ל"שומת מקרקעין מלאה" עפ"י התקינה השמאית
קובץ וורד
שומה לדוגמא
תחשיב השומה לדוגמא​
קובץ מסמך
נוסח תצהיר
קובץ הכולל נוסח תצהיר בחוות דעת של מומחה המוגשת לבית משפט בהתאם לפקודת הראיות
קובץ וורד
סמל הוועדה בצבע
שמאי מקרקעיןבלבד יורשה להשתמש בסמל המצורף בזאת בשומתו ולהצהיר כי השומה נערכה בהתאם לתקינה השמאית
קובץ תמונה
סמל התקינה ש.ל
שמאי מקרקעין בלבד יורשה להשתמש בסמל המצורף בזאת בשומתו ולהצהיר כי היא נערכה בהתאם לתקינה השמאית
קובץ תמונה