יצירת קשר

 

גלית אציל לדור, מרכזת הועדה לתקינה שמאית , מועצת שמאי מקרקעין


טלפון

02-6545900


פקס

02-6467901


דוא”ל